Nyheter

Aker fornyer global rammeavtale med fagforeningene

25. aug. 2023, 10:48

Gjennom fornyelse av den globale rammeavtalen viderefører Aker det gode samarbeidet med fagforeningene og sitt arbeid for et bærekraftig og ansvarlig arbeidsliv. Avtalen mellom Aker, IndustriALL Global Union, Fellesforbundet, NITO og Tekna forener og forplikter partene i samspillet mellom Aker-eide selskaper, ansatte og samfunnet.

Signering

- Aker viderefører med dette sine gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelsen og fagforeningene. Jeg er svært tilfreds med at Aker gjennom en oppdatert og styrket avtale anerkjenner og forplikter seg til at grunnleggende faglige rettigheter, og gode arbeidsforhold skal kjennetegne de globale virksomhetene til Aker-eide selskaper, sier konserntillitsvalgt Ståle Johansen i Aker

Den globale rammeavtalen sikrer grunnleggende menneskerettigheter og faglige rettigheter, og standarder for helse, miljø og sikkerhet, levelønn, rettferdig omstilling, likestilling og mangfold, miljø og klima, arbeidstid og ansettelsesforhold. Avtalens innhold bygger videre på Akers første globale rammeavtale fra 2008, samt fornyelsene av denne.

Under signeringen i Aker-kvartalet på Fornebu uttrykte generalsekretær Atle Høie i IndustriALL Global Union, forbundssekretær i Fellesforbundet Christian Justnes, President i Tekna Elisabet Haugsbø, assisterende generalsekretær i NITO Audun Bøhn, konserntillitsvalgt Ståle Johansen og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker stor tilfredshet med avtalen.

Konsernsjef Øyvind Eriksen vektlegger betydningen av et tett samarbeid med fagbevegelsen, og et fortsatt konstruktivt samarbeid med IndustriALL.

- Avtalen og samarbeid er en sentral del av Akers arbeid for bærekraft og ansvarlig virksomhetsstyring, og gir alle ansatte et viktig verktøy for å sikre at Aker-eide selskaper lever opp til sine forpliktelser og våre ambisjoner, sier Eriksen.

IndustriALL representerer 50 millioner ansatte i 140 land innenfor energi, industri og gruvevirksomhet. Generalsekretær Atle Høie i IndustriALL berømmer Aker for igjen å vise lederskap i sin samhandling mellom fagforeninger, de tillitsvalgte og ledelsen i Aker-eide selskaper.

- Dette er en ambisiøs og fremoverlent avtale som adresserer vesentlige områder for et anstendig og bærekraftig arbeidsliv for dagens og fremtidens arbeidstakere. Den nye avtalen setter en ny standard for globale rammeavtaler og samhandling mellom partene, sier Høie.

Avtalen forplikter Aker til «å respektere grunnleggende menneskerettigheter og fagforeningsrettigheter i samfunnet, å anerkjenne de fundamentale menneskerettsprinsippene som de er definert i Den internasjonale menneskerettighetserklæringen, ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper».

Videre har avtalen mekanismer for implementering og konfliktløsning og inneholder en klar forpliktelse fra Akers side til å stille krav til sine forretningspartnere om at faglige rettigheter overholdes.

Selskapene som eies av Aker har et selvstendig ansvar for å følge opp avtalen. Aker vil i tiden fremover bruke den nye avtalen til dialog mellom partene i selskapene der Aker er eier.

Klikk her for å laste ned den fornyede globale rammeavtalen.

Til nyhetsoversikten