SalMar Aker Ocean: Havbasert lakseoppdrett

SalMar Aker Ocean skal drive havbasert lakseoppdrett, både i værharde eksponerte områder og langt til havs.

Andel av Akers eierandeler (4Q23):
0,9 %
Geografisk marked:
Internasjonal
Daglig leder:
Roy Reite
Sektor:
Sjømat
Styrets leder:
Atle Eide
Kategori:
Havbasert oppdrett
Salmar square

Akers eieragenda

Aker eier 15 prosent av SalMar Aker Ocean, men har 33,4 prosent av stemmene. Selskapet ble formelt etablert i november 2021. SalMar og Aker vil eie henholdsvis 66,6 og 33,4 prosent av oppdrettsselskapet. Ved å kombinere SalMars og Akers bransjekunnskap og ledende kompetanse innen lakseoppdrett, design og bygging av offshore installasjoner, industriell software og miljøteknologi, er ambisjonen å bygge et globalt ledende selskap.

Ocean Farm 4x6

Bærekraftig satsing på sjømat

SalMar og Aker har store ambisjoner for SalMar Aker Ocean. Målet er at SalMar Aker Ocean innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig på bærekraftig vis i oppdrettsanlegg til havs. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter. Underveis vil det bli skapt store muligheter for norsk leverandørindustri i omstilling. SalMar Aker Ocean har dokumentert ringvirkninger i form av tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge og vil gå i bresjen for å sikre bærekraftig vekst på laksens betingelser.

Slik oppdrettsvirksomhet vil kreve nytt offentlig rammeverk. SalMar Aker Ocean vil samarbeide med norske myndigheter, havbruksnæringen og andre interesserte parter for å etablere slike rammebetingelser.

Sal Mar 4x6

Vellykket prosjektutvikling

SalMar Aker Ocean har allerede lagt bak seg to vellykkede produksjonssykluser med produksjonsanlegget Ocean Farm 1 utenfor Trøndelag. Erfaringene herfra bygges nå inn i en ny og større versjon, Ocean Farm 2, som er under utvikling. Selskapet har søkt om tillatelse til å plassere verdens første rene offshore oppdrettsanlegg kalt Smart Fish Farm ca. 50 nautiske mil vest av Frøya utenfor Midt-Norge.