SalMar Aker Ocean: Havbasert lakseoppdrett

SalMar Aker Ocean (SAO) er en aktør i den fremvoksende semi-havbaserte laksesoppdrettnæringen.

Andel av Akers eierandeler (4Q23):
0,9 %
Geografisk marked:
Internasjonal
Daglig leder:
Roy Reite
Sektor:
Sjømat
Styrets leder:
Atle Eide
Kategori:
Havbasert oppdrett
Salmar square

Akers eieragenda

Akers eierskapsagenda er å støtte videre vekst og utvikling av SalMar Aker Ocean, som har en ambisjon om å bli en globalt ledende aktør innen utviklingen av havbasert lakseoppdrett. SAO fokuserer på pålitelig og intelligent oppdrettsvirksomhet med de høyeste kravene til fiskevelferd. Aker er åpen for å vurdere strategiske alternativer og mulige transaksjoner, som er i tråd med Akers eierskapsagenda om å maksimere verdiskaping for aksjonærene over tid.

Aker eide 15 prosent av SalMar Aker Ocean. Akers medeier i selskapet er SalMar, en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, som eier 85 prosent av selskapet.

Sal Mar 4x6

Vellykket prosjektutvikling

SalMar Aker Ocean har allerede lagt bak seg to vellykkede produksjonssykluser med produksjonsanlegget Ocean Farm 1 utenfor Trøndelag. Erfaringene herfra bygges nå inn i en ny og større versjon, Ocean Farm 2, som er under utvikling. Selskapet har søkt om tillatelse til å plassere verdens første rene offshore oppdrettsanlegg kalt Smart Fish Farm ca. 50 nautiske mil vest av Frøya utenfor Midt-Norge.