Aize: Setter fart på industriens digitale omstilling

Aize utvikler programvare som setter fart på industriens digitale omstilling. Selskapets produkt er en arbeidsflate som gjør den digitale tvillingen av store installasjoner enkel å jobbe med. Aize samler all tilgjengelig intern- og tredjepartsdata på ett sted, visualiserer installasjoner i 3D og 2D, og effektiviserer arbeidsprosesser og samarbeid både i prosjektgjennomføring og drift.

Geografisk marked:
Internasjonal
Sektor:
IT
Kategori:
Programvare og digitalisering
Andel av Akers eiendeler (2Q23):
0,1 %
Daglig leder:
Jarle Skrebergene
Styrets leder:
Ola Snøve
Webside:
Collaborate Web no drop

Akers eieragenda

Aker eier 73 prosent av Aize. Ambisjonen for selskapet er å ta en ledende posisjon på flere felt ved å spisse kompetansen og satsingen gjennom rendyrkede selskaper.

Produktutvikling skjer i tett samarbeid med utviklingspartnere og kunder, og innenfor EPC-området søker man å oppnå betydelige besparelser i den kommende NOAKA-utbyggingen på norsk sokkel i samarbeid med Aker Solutions, Aker BP, Cognite og lisenspartnerne.

Industriell software

Aize fokuserer på sømløse brukeropplevelser som forbedrer og effektiviserer prosesser. Funksjonaliteten i produktene Aize leverer, rettes i første omgang mot to sentrale områder: EPC-markedet og effektiv drift av store anlegg og fasiliteter, i første omgang innenfor olje og gass. Hovedformålet er å effektivisere alle typer kostnadskrevende prosjekter og operasjoner, ikke minst for anlegg som vindparker, karbonfangst, hydrogenanlegg og liknende fornybare løsninger.