Aize: Setter fart på industriens digitale omstilling

Aize er et softwareselskap med mål om å akselerere industriens digitale omstilling, bygget på 30 års programvareerfaring. Selskapet er en global leverandør av «digital tvilling» software som gjør det mulig for industribedrifter å organisere og visualisere data, for å kunne navigere, samarbeide og ta beslutninger i sanntid. Dette gjøres via en digital representasjon (ofte kalt «digital tvilling») av de fysiske eiendelene til en virksomhet eller til et prosjekt. Aize har hovedkontor i Norge og har kontorer i Storbritannia og USA.

Geografisk marked:
Internasjonal
Sektor:
IT
Kategori:
Programvare og digitalisering
Andel av Akers eiendeler (2Q24):
0,0 %
Daglig leder:
Jarle Skrebergene
Styrets leder:
Ola Snøve
Webside:
Collaborate Web no drop

Akers eieragenda

Industriell software er et viktig satsingsområde for Aker.  Inspirert av suksessen med Cognite er Akers eierskapsagenda for Aize å utvikle selskapet til å ta en ledende posisjon innen det å akselerere industribedrifters digitale omstilling. Der Cognite sitt hovedprodukt, Cognite Data Fusion®, samler, behandler og analyserer enorme datamengder, fokuserer Aize på å lage software og applikasjoner som skaper en unik brukeropplevelse for industrielle kunder. Selskapet følger en strategi med rask vekst, betydelige investeringer i teknologi og etablering av en kompetent organisasjon. Utover dette er en viktig del av Akers eierskapsagenda på kortere sikt å oppnå betydelige besparelser i den store Yggdrasil-utbyggingen til Aker BP på norsk kontinentalsokkel.

Industriell software

Aize fokuserer på sømløse brukeropplevelser som forbedrer og effektiviserer prosesser. Funksjonaliteten i produktene Aize leverer, rettes i første omgang mot to sentrale områder: EPC-markedet og effektiv drift av store anlegg og fasiliteter, i første omgang innenfor olje og gass. Hovedformålet er å effektivisere alle typer kostnadskrevende prosjekter og operasjoner, ikke minst for anlegg som vindparker, karbonfangst, hydrogenanlegg og liknende fornybare løsninger.