Vi er en del av løsningen

Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraft er en del av premissene for Akers forretningsstrategi og investeringsbeslutninger. Vårt ansvarsområde innen de fire områdene Eierstyring, Planeten, Mennesker og Velstand er basert på:

  • Vår rolle som et aktivt børsnotert selskap og
  • Vår rolle som en aktiv eier av selskaper i industriporteføljen

Vi ønsker å sikre at porteføljeselskapene har prosesser som sikrer bærekraftig utvikling for langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer. Vår ambisjon er at Aker-eide selskaper fungerer som et referansepunkt for sikker, lønnsom og bærekraftig drift.

Les mer om vår tilnærming og håndtering av bærekraftrelaterte temaer i vår årlige Bærekraftsrapport. Rapporten kan lastes ned nederst på denne siden.

FNs bærekraftsmål

Vi setter fokus på hvor vi kan gjøre størst positiv forskjell

7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

9: Industri, innovasjon og infrastruktur

13: Stoppe klimaendringene

14: Liv under vann

17: Samarbeid for å nå målene

Aker anerkjenner og respekterer FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Vi har identifisert fire bærekraftsmål som vi påvirker positivt. Aker gjør en egenvurdering for å identifisere områdene hvor vi kan ha størst positiv innvirkning basert på markedsanalyse av World Benchmarking Alliance.

Klikk på symbolene for å lese mer.

Vår rapportering

Under World Economic Forums (WEF) årsmøte i Davos i 2020, forpliktet Aker seg – sammen med 120 av verdens største selskaper – til initiativet for å etablere et felles rammeverk for rapportering på bærekraftig verdiskaping. Som en støttespiller til WEF’s rapporteringsrammeverk bruker Aker dette selskapets rapportering av bærekraftsprestasjoner, samt i oppfølging og rapportering av porteføljeselskapene bærekraftprestasjoner. Rammeverket er basert allerede eksisterende standarder og har som mål å bringe frem ett felles rammeverk for rapportering av bærekraftsresultater. Rammeverkets elementære kjerne/base- og utvidede sett med indikatorer kan brukes for å rapportere på selskapets påvirkning og resultater innen miljø og klima, samfunn og sosiale forhold, samt virksomhetsstyring og bidrag til FNs bærekraftsmål. Rammeverket inkluderer 23 krav til rapportering innenfor virksomhetsstyring, planeten, mennesker og velferd.

Akers bærekraftsrapportering er basert på WEFs rammeverk og er videre utarbeidet i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI)-standarder. Rapporten dekker vesentlige temaer innen områdene eierstyring, planeten, mennesker og velstand. Rapporten inkluderer også selskapets klimarelaterte risiko og muligheter basert på klimarisikorapporteringsrammeverket, TCFD. Aker benytter en tredjepart for uavhengig gjennomgang av deler av rapporteringen, av klimaregnskapet. Aker rapporterer også om klimaarbeidet og utslipp til CDP.

Screenshot 2023 09 15 131931

B+ for bærekraftsrapportering

Position Green analyserer bærekraftsrapporteringen i de 100 største selskapene på Oslo Børs.

I september 2023 fikk Aker ASA karakteren «B+» i evalueringen av bærekraftsrapporten for 2022. Aker Carbon Capture, Aker Solutions, Aker BP og Aker Horizons fikk "A+" for sin rapportering.

For å oppnå toppkarakter må selskapet kommunisere konkrete mål for hvert av bærekraftsområdene for ESG, samt linke disse målene til selskapets forretningsstrategi, risiko og resultatoppnåelse.

I Aker ASAs Bærekraftsrapport for 2022 nederst på denne siden, kan du lese mer om bærekraft i Aker, våre mål og resultater.

Du kan lese mer om «ESG 100 Report» fra Position Green her: www.positiongreen.com/advisory/esg100/.