Vi kombinerer finansiell styrke med industriell kompetanse

Rett til og utbetaling av utbytte

Aker ASA arbeider for å skape verdier for aksjonærene i form av utbytter og økte aksjekurser over tid. I februar 2006 vedtok styret i Aker følgende utbyttepolitikk:

"Aker ASAs utbyttepolitikk tar utgangspunkt i at selskapet til en hver tid skal ha en solid balanse og likviditetsreserver som er tilstrekkelig til å håndtere fremtidige forpliktelser. Samtidig ønsker selskapet å utbetale et jevnt, årlig utbytte på 2-4 prosent av verdijustert egenkapital."

Foreslått utbytte

I 2024 foreslår styret at det utbetales et ordinært utbytte for 2023 på 15,50 kroner per aksje, og at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta tilleggsutbytte i 2024 med grunnlag i årsregnskapet for 2023.

Offentliggjøring av utbytte

Aker ASA offentliggjør styrets forslag til utbytte i forbindelse med fremleggelse av årsresultat. Det er blant generalforsamlingens oppgaver å godkjenne forslag til utbytte. Forutsatt at generalforsamlingen gir sin tilslutning, vil utbytte utbetales ca to uker etter avholdt generalforsamling.

Regnskapsår

Dato for foreslått utbytteUtbytte i kronerUtbytte grunnlagsdatoUtbetalingsdato
200802.04.20095,0031.12.200817.04.2009
200908.04.20108,0031.12.200922.04.2010
201014.04.201110,0031.12.201028.04.2011
201119.04.201211,0031.12.201103.05.2012
201217.04.201312,0031.12.201203.05.2013
201311.04.201413,0031.12.201325.04.2014
201417.04.201510,0031.12.201405.06.2015
201522.04.201610,0031.12.201503.05.2016
201621.04.201716,0031.12.201603.05.2017
201720.04.201818,0031.12.201703.05.2018
201820.04.201922,5031.12.201808.05.2019
201917.07.202011,7531.12.201929.07.2020
201905.11.202011,7531.12.201918.11.2020
2020

28.04.2021

11,7531.12.202007.05.2021
202004.11.202111,7531.12.202017.11.2021
202122.04.202214,5031.12.202103.05.2021
202103.11.202214,5031.12.202116.11.2022
202221.04.202315,0031.12.202204.05.2023
202202.11.202315,0031.12.202217.11.2023
202320.03.202415,5031.12.202329.04.2024

Ofte stilte spørsmål

Når må jeg være aksjonær for å ha rett på utbytte?

For at du skal kunne motta utbytte, må navnet ditt være registrert i aksjeregisteret den dagen generalforsamlingen avholdes.

Hvordan endrer jeg kontoinformasjonen i forbindelse med utbetaling av utbytte?

Du må gi beskjed til din kontofører som kan endre opplysninger på din VPS-konto. Dersom du ikke vet hvem som er din kontofører kan du kontakte: DnB Bank ASA Verdipapirservice (se informasjonsboks på venstre side).

Hva skjer når en aksjonær dør?

Ta kontakt med avdødes kontofører. For å overføre aksjene til arvinger må kopi av skifteattest og fullmakter sendes til kontofører. Er du i tvil om hvem som er kontofører, kan du ta kontakt med: DnB Bank ASA Verdipapirservice (se informasjonsboks på venstre side).

Jeg mangler VPS-nummeret mitt. Hvordan får jeg tak i det?

Du må ta kontakt med din kontofører, andre har ikke opplysninger om dette. Dersom du ikke vet hvem som er din kontofører, kontakt: DnB Bank ASA Verdipapirservice (se informasjonsboks på venstre side).

Hva er Aker ASAs retningslinjer for utbetaling av utbytte?

Av Aker ASAs utbyttepolitikk fremgår det at Aker ASA ønsker å betale et jevnt, årlig utbytte på 2-4 % av verdijustert egenkapital.