Vi kombinerer finansiell styrke med industriell kompetanse

Aker ASAs valgkomité

Aker ASAs valgkomité har minimum to medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen i følgende saker:

  • Valg av nye kandidater til styret
  • Godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget
  • Valg av nye kandidater til valgkomiteen og godtgjørelse til komiteens medlemmer

Valgkomiteens arbeid utføres i henhold til instruks vedtatt av generalforsamlingen. Klikk her for å laste ned Instruks for valgkomiteen i Aker ASA.

De nåværende medlemmene av valgkomiteen er Kjell Inge Røkke (leder) og Leif-Arne Langøy (medlem) og er valgt frem til Akers ordinære generalforsamling i 2025.

Forslag til nye kandidater til styret eller valgkomiteen, samt generelle spørsmål om valgkomiteens arbeid kan sendes til contact@akerasa.com.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater til styre- og valgkomiteen til selskapets generalforsamling i april 2024 er 1. november 2023.