Nyheter

WWF og Aker utvider samarbeidet

18. des. 2008, 13:29

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine og sjømatselskapet Aker Seafoods utvider samarbeidet med naturvernorganisasjonen WWF-Norge.

WWF og Aker utvider samarbeidet full View Article

Bærekraftig høsting av havets ressurser står fortsatt øverst på dagsorden.

Aker, Aker BioMarine og Aker Seafoods har samarbeidet med WWF-Norge siden 2006. Felles mål er bærekraftig forvaltning av fisk og krill, og kamp mot ulovlig fiske. Nå utvides samarbeidet.

I perioden 2009 til 2011 omfatter aktivitetene også målrettet satsing på miljømerking, og sporbarhet i hele verdkjeden fra fangst og frem til produktene tilbys forbrukerne. WWF-Norge har rollen som en kritisk sparringspartner.

- Utveksling av synspunkter og kompetanse gir verdifulle innspill i utviklingen av mer miljøriktige løsninger. WWF-Norge er en viktig inspirasjonskilde i arbeidet for å styrke ressursgrunnlaget av fisk og krill. Aker søker utfordringer – også i dialogen med samfunnsengasjerte mennesker og organisasjoner, sier konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker.


Samarbeidsavtalen gir WWF-Norges havmiljøarbeid en årlig inntekt på i størrelsesorden én million kroner i perioden 2009-2011.

- WWF har de siste tre årene hatt en åpen og direkte dialog med Aker. Sammen har vi oppnådd resultater, særlig når det gjelder miljømerking av norsk fisk og ikke minst i kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Aker, og vi opplever at selskapet har et oppriktig engasjement for å sikre bærekraftig forvaltning av arter og økosystemer, sier WWFs generalsekretær Rasmus Hansson.

Det har vært en gledelig økning i torskebestanden i Barentshavet. For første gang på mange år sier havforskerne nå at reproduksjonsevnen er god, og beskatningen er bærekraftig. Økningen i bestanden skyldes blant annet nedgang i det illegale fiske.

Miljømerket fisk

WWF-Norge og Aker Seafoods arbeider for miljøsertifisering av torsk og hyse. Sjømatselskapet har allerede syv godkjente anlegg for å produsere miljømerket seiprodukter. Det er Marine Stewardship Council (MSC) som står for sertifiseringen som garanterer at norsk sei høstes på en bærekraftig og lovlig måte.

- Miljø, sporbarhet og bærekraftig fiskeri står høyt på dagsorden i Aker Seafoods og hos våre europeiske kunder. Etter at seifisket ble miljøsertifisert har etterspørselen økt raskt etter miljømerkede seiprodukter, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods.

WWF-Norge og Aker Seafoods vil fremover også samarbeide for bedre og mer skånsomme fiskemetoder som bidrar til en mer bærekraftig fangst.

Sunne ingredienser av krill

Aker BioMarine benytter en unik løsning for fangst og foredling av krill. Fangstmetoden Eco-harvesting har minimal miljøpåvirkning, og gjør det mulig å fremstille sunne, næringsrike ingredienser av krill.

Bioteknologiselskapet har startet prosessen for å være først ute med miljøsertifisering av krillfangsten i Sørishavet. MSC har gjennomført en forhåndsvurdering og gitt en positiv tilbakemelding. WWF-Norge er aktivt med i det videre arbeidet. En sertifisering gir Aker BioMarine anledning til å benytte MSCs miljømerke på produktene. Dette gir kundene en ekstra trygghet, og sporbarhet i hele produksjons- og verdikjeden.

- Antarktis er et utrolig rikt, men også sårbart økosystem. For Aker BioMarine er det helt essensielt at krillfiske skjer på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi blir ingen storaktør på fangstvolum. For oss handler det om å bruke topp moderne teknologi for å få mest mulig verdi ut av det vi høster fra havet med minst mulig miljøpåvirkning, sier Kjell Inge Røkke, som leder Aker BioMarine.

Foto øverst i artikkelen: Fra venstre: Konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods, generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge og konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker, tlf. 913 10 458
Generalsekretær Rasmus Hansson, WWF, tlf. 906 86 313

Til nyhetsoversikten