Nyheter

Aker og World Economic Forum etablerer globalt teknologisenter for hav og miljø

24. sep. 2019, 09:01

Aker-konsernet og World Economic Forum (WEF) lanserer i dag et globalt teknologisenter for havet. Målet er å ta i bruk ny teknologi for å bevare verdenshavet og redusere industriens miljømessige fotavtrykk. Gjennom offentlig-privat samarbeid skal senteret utvikle løsninger for en bærekraftig og lønnsom havøkonomi.

Det norske teknologisenteret blir en del av WEFs globale nettverk for den fjerde industrielle revolusjonen («Center for the Fourth Industrial Revolution», C4IR) der teknologi og digitalisering skal løse viktige samfunnsoppgaver. Senteret er et initiativ i samarbeid med den norske regjeringen og det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Havteknologisenteret skal arbeide med å utforme rammebetingelser, igangsette ny forskning og utvikle kommersielle muligheter. Hensikten er å fremskynde bruk av vitenskap, data og teknologi som kan løse miljøutfordringer. Senteret er etablert som en uavhengig stiftelse, finansiert av Aker-konsernet, og vil være åpent for nye partnere og prosjekter fra både offentlig og privat sektor. Aker-konsernet har opparbeidet seg erfaring og kunnskap gjennom samarbeidet mellom kommersielle virksomheter og ideelle organisasjoner, som REV Ocean, Ocean Data Foundation og Stiftelsen VI.

- Gjennom Akers 180 års historie har vi vært en pådriver for utviklingen av kunnskapsbasert industri tilknyttet havets ressurser, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

- Ambisjonen med teknologisenteret er å ta i bruk vår ekspertise om havet, samt benytte den nordiske samarbeidsmodellen for offentlig og privat sektor. Vi ønsker å trappe opp bruken av teknologi for å redusere industriens miljøavtrykk. Et partnerskap mellom det offentlige, privat næringsliv og ideelle organisasjoner vil kunne utløse potensialet som ligger i digital teknologi. Dette vil fremme bærekraftig utvikling for samfunnet, for verdiskaping og for miljøet, sier Eriksen.

For å nå FNs bærekraftsmål er det behov for mer mat, flere jobber, mer energi og mer råvarer fra havet. Ifølge OECD forventes havøkonomiens verdi å overstige 3 000 milliarder dollar og skape 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030. For å realisere disse mulighetene, er det nødvendig å løse miljøutfordringer knyttet til havet.

- Å bygge en bærekraftig havøkonomi er en av vår tids viktigste oppgaver og skaper mange muligheter. Vi må arbeide raskere for å redusere truslene mot et sunt og produktivt hav, understreker Vidar Helgesen, Norges spesialutsending til det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

- Den norske regjeringen ønsker det nye teknologisenteret på Fornebu velkommen. Dette er et viktig bidrag til bedre havhelse. Senteret vil kunne samle aktører fra næringsliv, akademia og sivilsamfunnet for å utvikle banebrytende havløsninger, sier Helgesen.

Havets ressurser er under press fra ulike hold: klimaendringer, forsuring, tap av biodiversitet og forurensning. Å redde havets økosystemer krever nytenkende politikk, gode styringsrammer, teknologi, forskning, samt nye forretningsløsninger, basert på vitenskapelig kunnskap og data.

- Vi har en mulighet til å forme fremtidens teknologi og fremtiden til planeten vår, sier Børge Brende, president i World Economic Forum.

- Det nye norske senteret for den fjerde industrielle revolusjonen vil samle noen av verdens fremste eksperter for å utforme innovative politiske løsninger for å oppnå FNs bærekraftsmål og beskytte verdenshavet. Gjennom World Economic Forums internasjonale nettverk, vil det norske senteret raskt kunne skape resultater, sier Brende.

Havteknologisenteret vil være tilknyttet C4IR hovedkvarteret i San Francisco, som åpnet i 2017, og blir det eneste av nettverkets syv sentre med fokus på hav og miljø. Senterets første prosjekter vil falle inn under tre kategorier: redusere miljøavtrykket tilknyttet havrelaterte industrielle virksomheter, utnytte såkalt Big Data for å optimalisere styring, overvåking og kartlegging av havets økosystemer, samt bruk av digitale teknologiverktøy for å beskytte havets biologiske mangfold.

På tvers av prosjektene har det norske havteknologisenteret som mål å dele beste praksis blant beslutningstagere, industrien, forskere og entreprenører, spre kunnskap, bygge nettverk, samt løfte frem gode løsninger.

Aker-selskapene og organisasjonene som inngår i teknologisenteret består av Aker, Aker BP, Aker BioMarine, Aker Energy, Aker Solutions, Cognite, Kvaerner, Ocean Data Foundation og REV Ocean. Senteret blir først lokalisert i Akerkvartalet på Fornebu før det flytter inn i Verdenshavets hovedkontor, et globalt kompetansesenter som utvikles av Aker og REV Ocean for å løse miljøutfordringene i havet. Havteknologisenteret åpnes offisielt 1. januar 2020. Prosessen med å rekruttere administrerende direktør er i gang.

###

Pressekonferansen for lanseringen av C4IR Norway vil finne sted tirsdag 24 september kl. 13:15 – 13:45 EDT på World Economic Forum Sustainable Development Impact Summit i New York. Pressekonferansen vil streames her: http://wef.ch/sdi19

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Aker-konsernet:
Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør
atle.kigen@akerasa.com
Tel: +47 907 88 428

Marianne Stigset, SVP kommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft
marinne.stigset@fpeiendom.com
Tel: +47 411 88 428

World Economic Forum:
Amanda Russo, Medieinnholdsansvarlig
Amanda.russo@weforum.org
+1 415 734 0589

Til nyhetsoversikten