Vi kombinerer finansiell styrke med industriell kompetanse

Kalender

17. Feb
2021
Resultater 4. kvartal 2020
Webcastpresentasjon starter klokken 09:00
06. Apr
2021
Årsrapport 2020
Årsrapporten for 2020 publiseres på Oslo Børs og Akers hjemmesider
28. Apr
2021
Generalforsamling
07. May
2021
Resultater 1. kvartal 2021
Webcastpresentasjon starter klokken 09:00
16. Jul
2021
Resultater 2. kvartal 2021
Webcastpresentasjon starter klokken 09:00
05. Nov
2021
Resultater 3. kvartal 2021
Webcastpresentasjon starter klokken 09:00