Nyheter

Stiftelsen VI vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge

10. sep. 2018, 15:48

Funksjonshemmede opplever nedsatt livskvalitet, dårligere helse og mer isolasjon enn funksjonsfriske. Funksjonshemmede har også mindre tilgang til ressurser for å utøve fysisk aktivitet og andre interesser. Det vil Stiftelsen VI gjøre noe med etter initiativ fra Kjell Inge Røkke og Aker.

Initiativet er delt i tre faser: 1. Samarbeid med Olympiatoppen for å løfte toppidrett for funksjonshemmede og derigjennom skape rollemodeller. 2. Samarbeid med særforbund og klubber for bedre tilrettelegging av breddeidrett for funksjonshemmede. 3. Samarbeid mellom Vi-bedrifter og det offentlige for å sikre at funksjonshemmede får de samme muligheter og rettigheter i samfunnet som funksjonsfriske.

– Det er hele 605 000 personer, flere enn det bor i Oslo, som er funksjonshemmede her i landet, og fakta viser at det er store skjevheter mellom funksjonsfriske og de med funksjonshemninger. VI tar utfordringen, og gjør noe med det, sier daglig leder Knut Nystad i Stiftelsen VI.

Idéen til initiativet og stiftelsen oppsto i samtaler mellom Kjell Inge Røkke og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

– I forberedelsene er initiativet diskutert og videreutviklet gjennom dialog med skilandslagsløperen Therese Johaug, paralympicutøver Birgitte Skarstein og andre sentrale personer i idrett, politikk og næringsliv. Resultatet er Stiftelsen VI, som nå er formelt etablert, sier Nystad.

Øyvind Eriksen er styreleder i Stiftelsen VI. Han utdyper:

– Aker har siden 1841 vært en viktig del av norsk nærings- og samfunnsliv. Det norske næringslivet har gjennom årene utviklet et inkluderende og samfunnsbevisst arbeidsliv i samarbeid med de ansatte og det offentlige Norge. Stiftelsen VI bygger videre på dette. Aker er med å gi fødselshjelp til bevegelsen VI, men det er ikke et Aker-prosjekt. Forhåpentligvis blir dette et norsk næringslivsprosjekt i samarbeid med engasjerte ansatte i VI-bedrifter og i det offentlige, sier Eriksen og fortsetter:

–Ambisjonen er å gjøre Stiftelsen VI til et ressurs- og kompetansesenter for funksjonshemmedes muligheter og rettigheter. Det er etablert et styre. Bedrifter som blir med i VI får anledning til å påvirke styresammensetningen, og det skal etableres et rådgivende utvalg (Advisory board) som skal videreutvikle VI-bevegelsen og nye prosjekter. Skal VI-bevegelsen utgjøre en forskjell, så trenger VI flere hundre bedrifter og engasjement.

Det tror jeg er fullt mulig. Alle bidrag fra VI-bedrifter og personer går uavkortet til formålet. Driftskostnadene dekkes av TRG, sier Eriksen.

Aker, Aker-eide selskaper og Kjell Inge Røkkes private selskap TRG har sammen forpliktet seg til å bidra med 125 millioner kroner de neste fem årene.

– VI vil ta tak i samfunnsproblem relatert til det å være funksjonshemmet. VI starter med paraidrettens eliteutøvere. Paraidretten trenger å synliggjøre flere rollemodeller og folkehelter som vi kjenner fra annen toppidrett. Dette gir inspirasjon, motivasjon og engasjement, og skaper muligheter, drømmer og håp for bredden, sier Knut Nystad.

Stiftelsens virksomhet

– VI skal arbeide for at funksjonshemmede får like muligheter som funksjonsfriske til å prestere og leve fullverdige liv. Et viktig virkemiddel vil være å inspirere og motivere til fysisk aktivitet. Undersøkelser viser at deltakelse bidrar til økt livskvalitet og mestringstro, bedre fysisk og psykisk helse og i neste omgang økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse, sier Nystad.

Stiftelsens første prosjekt består av fire deler og gjennomføres i samarbeid med Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund. VI vil bidra til

1. Kunnskapsutvikling og elitesatsing for paraidretten, 2. Profesjonalisering av landslag og oppfølging 3. Styrking av toppidrettsstipendordningen og 4. Utvikling av prioriterte miljøer i forbund.

De fire delprosjektene er allerede finansiert av Aker, Aker-eide selskaper og TRG. Ambisjonen er at all kunnskap og kompetanse skal komme bredden til gode. Målet på sikt er økt fysisk aktivitet og varig bedring for situasjonen for alle funksjonshemmede.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø ønsker bidraget velkommen på vegne av Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund.

– Dette muliggjør et enda mer systematisk kunnskapsløft i utviklingen av toppidrett for funksjonshemmede. Videre gir det muligheter for å profesjonalisere arbeidet med og rundt de beste utøverne slik at de både kan bli bedre og flere. Dessuten profilerer Stiftelsen VI en finansieringsmodell hvor private penger supplerer offentlige og frivillige ressurser på en måte som går utover rent markedsmessige tilpasninger og har samfunnsforbedring som hensikt, sier Øvrebø.

Birgit Skarstein peker på at idrett er fantastisk til å inkludere og engasjere:

– Nå får paraidretten en skikkelig boost. Jeg har selv kjent på både å være innenfor og utenfor, og ser så tydelig verdien av fellesskap. VI er kraftfullt, viktig og riktig, og helt i tiden, sier Skarstein og fortsetter:

– Endelig kommer initiativet vi trenger for å få til noe varig. VI gjør ord til handling, så dette kommer til å gjøre en forskjell både for utøvere i dag og kommende generasjoner. Engasjementet kommer til å gi muligheter til bredden, tilføre kompetanse og helhet til arbeidet i toppen og ikke minst prege samfunnet til å bli enda mer inkluderende i årene som kommer. Det har virkelig vært inspirerende å være med på reisen så langt, og jeg gleder meg som en unge til fortsettelsen.

Organisering

Stiftelsens styre består av 13 medlemmer: Prinsesse Märtha Louise, Marit Bjørgen, Tore Øvrebø, Tore Myrholt, Therese Johaug, Aksel Lund Svindal, Kristin K. Aasen, Cato Zahl Pedersen, Kjell Inge Røkke, Birgit Skarstein, Julie Brodtkorb, Åge Skinstad og Øyvind Eriksen (styreleder).

– Jeg er stolt og ydmyk over å kunne være en del av VI, sier Marit Bjørgen, og begrunner: – Som pensjonert toppidrettsutøver vet jeg hva som kreves for å nå toppen. Men det som imponerer meg er de funksjonshemmede som jobber minst like mye som funksjonsfriske med helt andre vilkår for å nå sine drømmer. Hvorfor skal det være sånn? VI-bedriftene tar et viktig samfunnsansvar og gir alle like muligheter til å prestere både i topp og i bredde. Det gjør meg glad.

Stiftelsen samler også ambassadører som har en lidenskapelig interesse i å bidra positivt og aktivt til å fremme VIs formål, og minst to av ambassadørene vil til enhver tid sitte i styret. Ambassadørene fra etableringen består av Therese Johaug, Birgit Skarstein, Marit Bjørgen, Martin Johnsrud Sundby, Aksel Lund Svindal, Ole Einar Bjørndalen, Sara L. Rung, Nils Erik Ulset, Stine L. Hattestad Bratsberg, Bjørnar Erikstad, Aida Dahlen, Tommy Urhaug og Ole Gunnar Solskjær.

VI vil samle engasjerte virksomheter og enkeltpersoner som ønsker å utgjøre en forskjell. I tillegg til Aker og TRG har advokatfirmaet BAHR, konsulentselskapet McKinsey & Company og andre aktører bidratt ubetalt (pro bono) til etableringen av VI.

TRG finansierer stiftelsens grunnkapital på 25 millioner kroner, og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift. Aker og ni Aker-eide selskaper vil hver gå inn med 10 millioner kroner til tiltak og aktiviteter for funksjonshemmede, to millioner kroner per år de neste fem årene, totalt 100 millioner kroner. De første VI-bedriftene er Aker, Aker BioMarine, Aker BP, Aker Energy, Aker Solutions, Akastor, Cognite, FP Eiendom, Kværner og Ocean Yield.

– Fra dag én er Aker-familien med. Nå går vi for fullt i gang med å invitere og rekruttere VIbedrifter til å være med på å utvikle et fellesskap som tar ansvar for samfunnsnyttige prosjekter for funksjonshemmede, sier Knut Nystad.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Knut Nystad, mobil: 47671113 og epost knut.nystad@akerasa.com

Birgit Skarstein deltar for tiden i VM i roing, og kan kontaktes på telefon 45288410 og epost birgitskarstein@gmail.com

Mer informasjon om stiftelsen er tilgjengelig på www.stiftelsenvi.no

Til nyhetsoversikten