Vi tar ansvar for sosiale forhold

Menneske- og arbeidstakerrettigheter forplikter

Internasjonal rammeavtale

Den internasjonale rammeavtalen fastsetter fundamentale arbeidstakerrettigheter, og referer til standarder vedrørende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelsesforhold. Avtalen forplikter Aker og de industrielle selskapene til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter i de landene porteføljeselskapet opererer. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Aker er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og har forpliktet seg til dette gjennom rammeavtalen. Aker skal sammen med porteføljeselskapene også bruke sin innflytelse til å sikre at selskapenes leverandørkjeder overholder prinsippene i avtalen.

Globalt samarbeidsutvalg

Aker har sammen med tillitsvalgte og porteføljeselskapene et internasjonalt samarbeidsutvalg (Global Works Council, GWC). Akers konsernsjef og toppledere i operative selskaper deltar aktivt i dialogen med GWC. I 2020 har det vært gjennomført to formelle GWC-konferanser. GWC samler tillitsvalgte fra Angola, Brasil, England, Tyskland, India, Malaysia, Norge, Skottland og USA.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy sammen med konsernsjef Øyvind Eriksen og tillitsvalgte i Akers porteføljeselskaper.

Vi investerer i våre ansatte

Ambisjonen i Aker er å opprettholde et godt arbeidsmiljø med god trivsel, høy friskhetsgrad (lavt sykefravær) og kompetente og motiverte medarbeidere. Les mer om vår tilnærming til sosiale forhold i vår årlige ESG-rapport.  Rapporten kan lastes ned nederst på denne siden. Alle Aker-ansatte har tilgang til helse og velværetilbud. Ansatte har også et tilbud om deltakelse i trenings- og livsstilportalen Aker Active.

Akeractive

Aker Active

Sett fra Akers eierperspektiv er det viktigste at selskapene består av kompetente, motiverte og sunne medarbeidere i gode og profesjonelle arbeidsforhold. Det bidrar til å gi et flerfoldig, inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Aker legger derfor til rette for at egne medarbeidere og ansatte i porteføljeselskaper skal prestere i samspill med andre, og ta vare på egen helse. Med trenings- og livstilsportalen Aker Active ønsker Aker å legge til rette en arena hvor kunnskap, inspirasjon og motivasjon deles blant ansatte i Aker-eide selskaper, og bidrar til en sunn livstil.

I 2019 hadde Aker ASA 43 ansatte og en friskhetsgrad på 99, 32 prosent (0,68 prosent sykefravær). Totalt i Aker-eide selskaper var det 21 865 ansatte og en friskhetsgrad på 97,37 prosent i 2019.

Vi investerer i lokalsamfunnet

Aker er en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri som skaper verdier for aksjonærene, kunder og samfunnet. Vi viser samfunnsansvar og ønsker å ha en positiv innvirkning på menneskene rundt oss, og viser dette blant annet gjennom våre investeringer i Aker Scholarship og Stiftelsen VI.

Les mer om de to initiativene nedenfor.

Stiftelsen Vi 1160x870

Stiftelsen VI

Stiftelsen VI arbeider for at funksjonshemmede skal få like muligheter til å prestere som de uten funksjonshemming. Stiftelsen VI skal bidra til at flere med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Aker ASA og ni Aker-eide selskaper har gått inn med 100 millioner kroner til tiltak og aktiviteter for funksjonshemmede over en periode på fem år. Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, finansierer stiftelsens grunnkapital på 25 millioner kroner, og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift.

Les mer om Stiftelsen VI
Aker Scholarship gir studenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse.
Aker Scholarship

Aker Scholarship

Aker Scholarship tildeler stipend til studenter som kan utgjøre en forskjell for utviklingen av næringsliv og samfunn.

Aker Scholarship gir studenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse. I løpet av fire år har 99 studenter fått stipend, 24 av disse fikk tildelt stipend i 2019. Stipendier gis til master- og doktorgradsstudenter ved noen av verdens mest anerkjente universiteter.

Stipendiet tildeles studenter fra alle fag- og kunnskapsområder med evner, dokumentert samfunnsengasjement og personlig potensial. En akademisk komite vurderer de akademiske kvalifikasjonene til kandidatene. Støtten gis for hele studieperioden, og vil supplere andre ordninger slik at stipendiaten samlet blir fullfinansiert, inkludert bo- og levekostnader, under oppholdet. Studentene vil dermed ha muligheten til å være gjeldfrie etter endt utdanning. Stipendiet gis av stiftelsen «Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning», finansiert med gaver fra Kjell Inge Røkkes private selskap TRG.

Les mer her: www.akerscholarship.no