Vi er en del av løsningen

Vår tilnærming til ESG

ESG er en del av premissene for Akers forretningsstrategi og investeringsbeslutninger. Vårt ansvarsområde innen de tre områdene E, S og G er basert på:

  • Vår rolle som et aktivt børsnotert selskap og
  • Vår rolle som en aktiv eier av selskaper i industriporteføljen

Vi ønsker å sikre at porteføljeselskapene har prosesser som sikrer bærekraftig utvikling for langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer. Vår ambisjon er at Aker-eide selskaper fungerer som et referansepunkt for sikker, lønnsom og bærekraftig drift.

Les mer om vår tilnærming og håndtering av ESG-relaterte temaer i vår årlige ESG-rapport. Rapporten kan lastes ned nederst på denne siden.

FNs bærekraftsmål

Vi setter fokus på hvor vi kan gjøre størst positiv forskjell

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

13: Stoppe klimaendringene

14: Liv under vann

17: Samarbeid for å nå målene

Aker anerkjenner og respekterer FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Vi har identifisert fire bærekraftsmål som vi påvirker positivt. Aker gjør en egenvurdering for å identifisere områdene hvor vi kan ha størst positiv innvirkning basert på markedsanalyse av World Benchmarking Alliance.

Klikk på symbolene for å lese mer

Vår rapportering

Akers rapportering og ESG-relaterte spørsmål vil fra 2020 være basert på Global Reporting Initiative (GRI)-standarder. Rapporten utarbeides i samsvar med GRI Standards Core Option. I henhold til GRI, utfører Aker en vesentlighetsanalyse for å identifisere de mest materielle bærekraftsemnene, samtidig som vi hensyntar synspunktene til våre viktigste interessenter. Vesentlighetsanalysen er godkjent av Akers ledelse og styre. Rapporten følger også TCFD-rapporteringsrammer, der Aker spesielt vurderer de klimarelaterte risikoene og mulighetene i virksomheten. Aker benytter en tredjepart for en uavhengig forsikring av våre rutiner for bærekraftsrapportering, samt for klimagassutslippsregnskapene. Vi inkluderer også årlige ESG-ytelsesdata og mål i den årlige CDP-rapporten, tilgjengelig her: Aker ASA CDP Score Report 2020.