Open positions

Aker ASA styrker investeringsteamet

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: 21. AUGUST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN, Ascender | 926 88 123

KONTAKTPERSON: EINAR MÆLE, Ascender | 481 73 626

SØKNAD SENDES VIA ASCENDER: Ascender: Aker ASA styrker investeringsteamet

Aker ASA (Aker) er et industrielt investeringsselskap med en attraktiv portefølje med fokus på tre globale megatrender:

 • Energiomstilling, hvor vi har eierinteresser i olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi
 • Industriell software, hvor vi eier i virksomheter som er posisjonert innenfor dataplattform, applikasjoner og IT/OT sikkerhet
 • Helse og ernæring, hvor vi har eierskap innen havbruk til havs, fiske og helseprodukter

Gjennom aktivt eierskap utvikler vi selskaper og skaper verdier ved å kombinere teknologisk kompetanse med kunnskap om kapitalmarkedene og industriutvikling. Vi arbeider for å sikre at porteføljeselskapene bidrar til bærekraftig utvikling og har god selskapsstyring.

Hos oss får du en unik mulighet til å jobbe i et av de mest dynamiske, fremtidsrettede og profesjonelle eiermiljøene i Norge. Du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et team som er en pådriver i arbeidet med strategi, selskapsutvikling, porteføljeoptimalisering og identifisering av nye investeringsmuligheter. Arbeidssted er hovedkontoret på Fornebu.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra i arbeidet med Akers strategiske eieragenda
 • Jobbe tett med porteføljeselskapene og bidra til å realisere hvert selskaps fulle potensial
 • Identifisere porteføljeoptimaliseringsmuligheter
 • Lage investeringsanalyser og selskapsvurderinger, verdsettelse, finansiell modellering og due diligence
 • Utarbeide dokumentasjon og presentasjoner til ledelsen og styret i forbindelse med investeringsbeslutninger og strategivurderinger.
 • Delta i strategiarbeid og M&A prosesser

Hvem ser vi etter?

 • Du har bakgrunn fra corporate finance, management consulting, private equity og/eller industriell erfaring som passer vår investeringsportefølje
 • Du er drivende, en lagspiller og du kan jobbe selvstendig
 • Du er analytisk, strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • Du har god forretningsforståelse og gode kommunikasjonsevner (muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk)
 • Du trives med ansvar, er motivert, proaktiv og har sterk interesse for verdiskaping
 • Du har høyere utdannelse på masternivå med gode akademiske resultater
 • Du har meget gode ferdigheter i Excel og Powerpoint

I Aker mener vi at evner er jevnt fordelt på tvers av kjønn. Vi jobber for at dette reflekteres i sammensetningen av investeringsteamet.

Søknad:

Søknad med CV og vitnemål registreres via https://ascender.no/stillingsbeskrivelser/aker-asa-investeringsteamet, eller kontakt Asbjørn Jørgensen (Partner, Ascender) på +47 926 88 123 eller Einar Mæle (Advisor, Ascender) på +47 481 73 626.