Vi er en del av løsningen

Vi investerer i lokalsamfunnet

Aker er en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri som skaper verdier for aksjonærer, kunder og samfunnet for øvrig. Vi viser samfunnsansvar og ønsker å ha en positiv innvirkning på menneskene rundt oss, og viser dette blant annet gjennom våre investeringer i og vår støtte til Stiftelsen VI. Les mer om dette nedenfor.

Investeringer i innovative selskaper

Aker investerer i innovative selskaper innen olje og gass, fornybar energi, grønn teknologi og marin bioteknologi og industriell programvare. Investeringene er innen sektorer med dynamiske utviklingsmuligheter og høyt vekstpotensial. Alle porteføljeselskapene har høyt fokus på bærekraftig intellektuell kapital, og er kunnskapsbaserte selskaper med betydelig forsknings- og utviklingssatsning, og med markedsledende løsninger i sitt felt. Investeringer i bærekraftig innovasjon ligger i Aker-selskapenes DNA og er avgjørende for å lykkes.

Stiftelsen Vi 1160x870

Stiftelsen VI

Stiftelsen VI arbeider for at funksjonshemmede skal få like muligheter til å prestere som de uten funksjonshemming. Ambisjonen er at stiftelsen skal fungere som et kunnskaps- og ressurssenter for å bedre muligheter og rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Stiftelsen ble etablert i 2018 av Kjell Inge Røkkes privateide selskap The Resource Group (RGI) og Aker ASA. Akers styreleder og største aksjonær, Kjell Inge Røkke, finansierer stiftelsens grunnkapital og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift. Aker er ett av flere selskaper som støtter initiativet og har forpliktet seg til å bidra med 10 millioner kroner over en femårsperiode. I tillegg bidrar ni av Aker-selskapene med 10 millioner kroner hver til VI Stiftelsen for å støtte tiltak og aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser over en femårsperiode. Den totale støtten fra Aker og Aker-selskapene er 100 millioner kroner for perioden 2019 til 2023.