Vi er en del av løsningen

Vi investerer i lokalsamfunnet

Gjennom 180 år har Aker utviklet og bygget morgendagens industri på skuldrene av dagens industri og fagmiljøer. Dagens kjernekompetanse og ekspertise innen olje- og gass er med å skape grunnlaget som trengs for å lykkes i overgangen til mer fornybare og utslippsfrie energikilder.

Aker har høyt fokus på bærekraft gjennom sine investeringer i innovative selskaper. Samtidig som Aker skaper verdier for aksjonærer, ønsker vi også å ha en positiv innvirkning på både ansatte og menneskene rundt oss i lokalsamfunnene der vi er til stede og samfunnet generelt. Dette viser vi blant annet gjennom en betydelig satsing på å bygge norske industriselskaper med virksomhet langs det ganske land, vårt samarbeid med lokalsamfunn, fagforeninger og andre interessenter.

I tillegg er vi genuint opptatt av like muligheter til å prestere både i idretten og på arbeidsplassen. Dette viser vi gjennom vår satsing på og støtte til Stiftelsen VI og samarbeidet med Team Aker Dæhlie. Les mer om de to initiativene lengre ned på siden.

Investering i innovasjon

Aker investerer i innovative selskaper innen olje og gass, fornybar energi, grønn teknologi og marin bioteknologi og industriell programvare. Investeringene er innen sektorer med dynamiske utviklingsmuligheter og høyt vekstpotensial. Porteføljeselskapene har høyt fokus på bærekraftig intellektuell kapital, og kunnskapsbaserte virksomheter med betydelig forsknings- og utviklingssatsning. Investeringer i bærekraftig innovasjon ligger i Aker-selskapenes DNA og er avgjørende for å lykkes med å bygge fremtidens industriselskaper.
Stiftelsen Vi 1160x870

Like muligheter med Stiftelsen VI

Stiftelsen VI arbeider for at personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til å prestere som de uten funksjonshemming, både innen idrett, arbeidsliv og samfunnet generelt. Målet er å skape holdningsendringer som bidrar til positive ringvirkninger i alle deler av samfunnet.

Stiftelsen ble etablert i 2018 av Kjell Inge Røkkes privateide selskap The Resource Group (RGI) og Aker ASA. Akers styreleder og største aksjonær, Kjell Inge Røkke, finansierer stiftelsens grunnkapital og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift. Aker er ett av flere selskaper som støtter initiativet og har forpliktet seg til å bidra med 10 millioner kroner over en femårsperiode. I tillegg bidrar ni av Aker-selskapene med 10 millioner kroner hver til VI Stiftelsen for å støtte tiltak og aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser over en femårsperiode. Den totale støtten fra Aker og Aker-selskapene er 100 millioner kroner for perioden 2019 til 2023.

Stiftelsen har også eksterne samarbeidspartnere som støtter Stiftelsens arbeid, og Aker oppfordrer flere til å bidra inn i arbeidet med å sikre like muligheter i samfunnet.

Les mer om Stiftelsen VI her: https://www.stiftelsenvi.no

Det handler om holdninger og handlinger i hverdagen

Team Aker Dæhlie: Like muligheter i praksis

Team Aker Dæhlie ble etablert i midten av 2022 som et samarbeid mellom Aker og Dæhlie. Team Aker Dæhlie er det første private laget som konkurrerer på høyeste nivå med langrennsutøvere fra flere nasjoner innen Ski Classic, FIS/Allround, Paralympics og yngre aldersgrupper.

Satsningen bærer navnet BEYOND og handler også om et å prestere utover å gå raskt i langrennssporet. Med dedikerte støttefunksjoner og mentorer er det i tillegg til det sportslige, høyt fokus på utdanning og karrierevalg.

Laget har som mål å bestå av like mange kvinner og menn, utøvere fra flere nasjoner og parautøvere – som alle oppnår suksess sammen som ETT lag. I lagets første sesong 2022/23 består Team Aker Dæhlie av 37 utøvere fra seks nasjoner, hvorav 25 menn og 12 kvinner. Av disse har elleve utøvere en eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Gjennom lagets verdier og praksis, er målet for Team Aker Dæhlie å vise vei, inkludere, inspirere og engasjere gjennom å vise at laget kan skape gode prestasjoner på flere områder.

Les mer om Team Aker Dæhlie på lagets hjemmesider: https://www.teamakerdahlie.com.