Velstand for alle

Vi investerer i lokalsamfunnet

Aker er en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri som skaper verdier for aksjonærene, kunder og samfunnet. Vi viser samfunnsansvar og ønsker å ha en positiv innvirkning på menneskene rundt oss, og viser dette blant annet gjennom våre investeringer i og våre støtte til Stiftelsen VI. Les mer om stiftelsen VI nedenfor.

Investing in innovation

Aker has invested in innovative companies in oil and gas, renewable energy, green technologies, marine biotechnology and industrial software. These investments are in sectors with dynamic development opportunities and positive potential for growth. All of our portfolio companies have a strong and sustained focus on building intellectual capital. They are knowledge-based businesses with substantial research and development expenditures. As technology companies, many of them exist at the cutting edge of market-leading solutions. Investing in and sustaining innovation is in their DNA and core to their success.

Stiftelsen Vi 1160x870

Stiftelsen VI

Stiftelsen VI arbeider for at funksjonshemmede skal få like muligheter til å prestere som de uten funksjonshemming. Stiftelsen VI skal bidra til at flere med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Aker ASA og ni Aker-eide selskaper har gått inn med 100 millioner kroner til tiltak og aktiviteter for funksjonshemmede over en periode på fem år. Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, finansierer stiftelsens grunnkapital på 25 millioner kroner, og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift.