menu

Samfunnsansvar

Aker Scholarship

Aker Scholarship tildeler stipend til studenter som kan utgjøre en forskjell for utviklingen av næringsliv og samfunn. Stipendiet gis av stiftelsen ≪Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning≫, finansiert med gaver fra Kjell Inge Røkkes private selskap TRG. Aker star for driften av Aker Scholarship, og konsernsjef Øyvind Eriksen er styreleder i stiftelsen.

Aker Scholarship gir studenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse.

Stipendiet tildeles studenter fra alle fag- og kunnskapsområder med evner, dokumentert samfunnsengasjement og personlig potensial. En akademisk komite vurderer de akademiske kvalifikasjonene til kandidatene. Støtten gis for hele studieperioden, og vil supplere andre ordninger slik at stipendiaten samlet sett blir fullfinansiert, inkludert bo- og levekostnader, under oppholdet. Studentene vil dermed ha muligheten til å være gjeldfrie etter endt utdanning.

Les mer her: www.akerscholarship.no