menu

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å fremme lønnsomme, bærekraftige og ansvarlige virksomheter – drevet av mål for økonomiske resultater og samfunnsansvar. I Aker er samfunnsansvar en del av selskapets DNA og kultur: Vi aksepterer feil, men forventer ærlighet.

Akers visjon er å utøve et stolt eierskap, og selskapets kjerneverdier om å være resultatorientert, mulighetsorientert, kunnskapsorientert og samarbeidsorientert ligger til grunn for Akers samfunnsansvar. I kraft av holdninger og handlinger skal Aker være en rollemodell for de selskapene vi utøver et eierskap i. Gjennom bevisste samfunnsansvarlige valg oppnår vi økt lønnsomhet på sikt, samtidig som vi tar vare på våre omgivelser. Ansvarlighet skal ikke vike for kortsiktig gevinst, og dette reflekteres i Akers aktive eierskap.

Aker viktigste bidrag til samfunnet er å skape verdier og videreutvikle fremtidsrettede selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og sosialt ansvarlig måte.

I tillegg har Aker implementert styringsverktøyet Kompasset. Kompasset er et praktisk verktøy med hovedprinsipper for samfunnsansvar i Aker innen områdene mennesker, samfunn, miljø og integritet. Kompasset veileder selskapene og de ansatte i hvordan de skal opptre og navigere i hverdagen – og er en hjelp i utøvelsen av Akers aktive eierskap i et krevende globalt landskap.