menu

Om Aker

Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker Solutions, Det norske, Ocean Yield og Kværner.

Per 31. desember 2015 eier Røkke, 50 673 577 aksjer (68,2 prosent) i Aker ASA, gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, som han eier  sammen med sin kone Anne Grete Eidsvig, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2014–2016.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder  Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring og finans. Han har vært oppnevnt som medlem av en rekke utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til
utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 31. desember 2015 eier Berg Jacobsen 5 159 aksjer i Aker ASA, gjennom FBJ-Consulting AS, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2014–2016.

Anne Marie Cannon

Styremedlem

Anne Marie Cannon

Anne Marie Cannon (født 1957) har over 30 års erfaring innen olje- og gassindustrien, både industrielt og fra investeringsbanksiden. Fra 2000 til 2014 var hun seniorrådgiver i Natural Resources Group i Morgan Stanley med fokus på oppstrøms M&A. Hun har erfaring fra finans og handel i Shell UK Exploration and Production, Thomson North Sea og J. Henry Schroder Wagg. Hun har sittet i ledelsen i Hardy Oil and Gas og British Borneo. Anne Marie Cannon er nestleder i styret i Aker BP, styremedlem i Premier Oil og STV Group plc. Hun har en BSc fra Glasgow University.

Per 31. desember 2015 eier Cannon ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Cannon er britisk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2015-2017.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag administrerende direktør i NHO Reiseliv og styremedlem i blant annet Aker ASA, Aker Kværner Holding AS og Norsk-Svensk Handelskammer. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2015 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2015–2017.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) er Vice Chairman i investeringsbanken til JPMorgan. Hun har over 32 års bankerfaring og er for tiden leder for Financial Sponsors gruppen i New York bestående av 20 finansielle rådgivere som dekker over 120 Private Equity fond med tjenester innenfor fusjoner og oppkjøp, lånefinansierte oppkjøp, og egenkapitalmarkedstransaksjoner. Forut for hennes nåværende rolle bodde Karen 20 år i London der hun ledet Financial Sponsors gruppen for EMEA landene, hun var med å lede Debt Capital Markets avdelingen for EMEA, samt at hun var leder for olje- og gassgruppen innenfor EMEA landene. Karen har over 15 års erfaring som bankrådgiver innenfor olje- og gassektoren, fra 1984 til 1998 og i nyere tid fra 2012
og fremover.

Per 31. desember 2015 eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2015–2017.

Kristian Røkke

Director

Kristian Røkke

Kristian Røkke (b. 1983) joined Akastor ASA as CEO in August 2015 and has experience in offshore service and shipbuilding from several companies in the Aker group. He has spent the past eight years at Philly Shipyard (PHLY), most recently as Chairman of the Board and previously as President & CEO. Prior to this, Mr. Røkke served as SVP Operations and has held other production management positions at PHLY. Mr. Røkke holds an MBA from The Wharton School, University of Pennsylvania and is both a Norwegian and United States citizen.

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for European Works Council i Aker. Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2015 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2015–2017.

Amram Hadida

Styremedlem, ansattes representant

Bilde av Amram Hadida

Amram Hadida (født 1960) har vært ansatt i Kværner siden 1990 og vært heltidstillitsvalgt for Aker Stord AS og Kværner Stord AS siden 2004. Hadida har vært klubbleder siden 2012 og sittet i styret ved Aker Stord AS og Kværner Stord AS i perioden 2005–2015. Hadida er ansatt som sveiser og har fagbrev innen sveisedisiplin.

Per 31. desember 2015 eier Hadida ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er israelsk statsborger. Hadida er valgt inn for perioden 2015–2017.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957) har vært ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør og er medlem i NITOs  forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2015 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og ar ingen opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 2015–2017.

Anne Tysdal Egås

Styremedlem, ansattes representant

Anne Tysdal Egås

Anne Tysdal Egaas (født 1962) har vært ansatt i Aker Solutions i Egersund siden 2008 og jobber som NDT-tekniker. Egaas har vært leder for FLTs bedriftsgruppe siden 2011. Hun sitter som ansattes representant i styret i Aker Solutions hvor hun er valgt inn for perioden 2015–2017.

Per 12. september 2016 eier Egaas ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Egaas er norsk statsborger.