menu

Om Aker

Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styreleder i Aker ASA, TRG Holding AS, The Resource Group TRG og styremedlem i Aker Kværner Holding AS, Aker BioMarine AS, Aker BP ASA, Ocean Yield ASA, Kværner ASA og Aker Energy AS.

Per 31. desember 2017 kontrollerer Røkke 50 673 577 aksjer (68,2 prosent) i Aker ASA, gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2018–2020.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som privat rådgiver innenfor selskapsstyring og finans. Han har vært oppnevnt som medlem av en rekke styrer, utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 31. desember 2017 eier Berg Jacobsen 5 159 aksjer i Aker ASA, gjennom FBJ-Consulting AS, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2018–2020.

Anne Marie Cannon

Styremedlem

Anne Marie Cannon

Anne Marie Cannon (født 1957) har over 35 års erfaring innen olje- og gassindustrien. Fra 2000 til 2014 var hun seniorrådgiver i Natural Resources Group i Morgan Stanley med fokus på oppstrøms M&A. Hun har erfaring fra stillinger i J. Henry Schroder Wagg, Shell UK E&P og Thomson North Sea. Hun har sittet i ledelsen og styret i Hardy Oil and Gas og British-Borneo Petroleum. Anne Marie Cannon er nestleder i styret i Aker BP ASA. Hun er også styremedlem i Premier Oil og STV Group plc. Hun har en BSc fra Glasgow University.

Per 31. desember 2017 eier Cannon ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Cannon er britisk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2017–2019.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag administrerende direktør i NHO Reiseliv og styremedlem i blant annet Aker ASA, Aker Kværner Holding AS, Evry AS og Norsk-Svensk Handelskammer. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2017 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2017–2019.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) er nestleder i styret i JPMorgans investeringsbank. Der leder hun det globale initiativet Director Advisory Services, hvor hun er en sentral kontakt for styremedlemmer i børsnoterte selskaper og J.P. Morgan. Før dette ledet hun J.P. Morgans Financial Sponsor Coverage-gruppe som tilbyr rådgivende tjenester til private equity-kunder innen lånefinansierte oppkjøp, fusjoner og oppkjøp og egenkapitalmarkedstransaksjoner. Simon har mer enn 30 års erfaring fra J.P. Morgan, inkludert hennes tid i London hvor hun fokuserte på olje- og gassklienter og ledet Debt Capital Markets-avdelingen, i tillegg til arbeidet med private equity-kunder.

Per 31. desember 2017 eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2017–2019.

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltidstillitsvalgt i Akerbedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for Global Works Council i Aker. Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2017 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2017–2019.

Amram Hadida

Styremedlem, ansattes representant

Bilde av Amram Hadida

Amram Hadida (født 1960) har vært ansatt i Kværner siden 1990 og vært heltidstillitsvalgt for Aker Stord AS og Kværner Stord AS siden 2004. Hadida har vært klubbleder siden 2012 og sittet i styret ved Aker Stord AS og Kværner Stord AS i perioden 2005–2015. Hadida er ansatt som sveiser og har fagbrev innen sveisedisiplin.

Per 31. desember 2017 eier Hadida ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er israelsk statsborger. Hadida er valgt inn for perioden 2017–2019.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957) har vært ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør og er medlem i NITOs forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2017 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 2017–2019.

Tommy Angelveit

Styremedlem, ansattes representant

Tommy Angelveit

Tommy Angeltveit (født 1965) har fagbrev som serviceelektroniker og er ansatt som servicetekniker ved controlsavdelingen i Aker Subsea AS. Angeltveit har vært ansatt hos Aker Subsea siden 2003. Angeltveit var tidligere ansattes representant i styret i Aker Subsea. Han er tillitsvalgt på heltid og leder for Industri Energi, avdeling 47.

Per 31. desember 2017 eier Angeltveit ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Angeltveit er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2017-2019.