menu

Om Aker

Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Akeraksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker BP, Ocean Yield, Kværner, Aker Energy og Aker BioMarine.

Per 31. desember 2019 kontrollerer Røkke 50 673 577 aksjer (68,2 prosent) i Aker ASA, gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2020–2022.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring, compliance og finans. Han har flere styreverv og har dessuten vært oppnevnt som leder og medlem av utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 31. desember 2019 eier Berg Jacobsen 5 159 aksjer i Aker ASA, gjennom FBJ-Consulting AS, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2020–2021.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag administrerende direktør i NHO Reiseliv og styremedlem i blant annet Aker ASA, Aker Kværner Holding AS, Dark AS og BRABANK ASA. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2019 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2020–2021.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) pensjonerte seg fra sitt verv som styrets nestleder i JPMorgan Investment Banking i desember 2019. Hun har vært ansatt i 36 år i JPMorgan hvor hun har hatt en rekke stillinger, blant annet har hun vært Global Head of JPMorgan’s Financial Sponsor  Coverage, Co-Head of EMEA Debt Capital Markets, samt Head of EMEA Oil & Gas coverage. Simon har omfattende erfaring innen  bedriftsfinans. Hun er amerikansk og britisk statsborger og har jobbet i London, New York City og Houston. Hun er også styreleder for  Energean plc som er notert på London Stock Exchange. Simon er også styreleder for flere frivillige organisasjoner.

Per 31. desember 2019  eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2019–2021.

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltidstillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for Global Works Council i Aker, samt forbundsstyremedlem i Fellesforbundet. Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2019 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2019–2021.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957) har vært ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør og er medlem i NITOs forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2019 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 2019–2021.

Tommy Angelveit

Styremedlem, ansattes representant

Tommy Angelveit

Tommy Angeltveit (født 1965) har fagbrev som serviceelektroniker og er ansatt som servicetekniker ved kontrollavdelingen i Aker Solutions SLS Norway. Angeltveit har vært ansatt hos siden Aker Solutions SLS Norway siden 2003. Angeltveit var tidligere ansattes representant i styret i Aker Subsea. Han er tillitsvalgt på heltid og leder for Industri Energi, avdeling 47.

Per 12. mars 2020 eier Angeltveit 500 aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Angeltveit er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2019–2021.