menu

Om Aker

Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker Solutions, Akastor, Det norske, Ocean Yield og Kværner.

Per 4. juni 2015 eier Røkke, 50 673 577 aksjer (68,18 prosent) i Aker ASA, gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, som han eier sammen med sin kone Anne Grete Eidsvig, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2014–2016.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring og finans. Han har vært styremedlem og leder for revisjonsutvalg i flere selskaper og har vært oppnevnt som medlem av en rekke utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 4. juni 2015 eier Berg Jacobsen 5 159 aksjer i Aker ASA, gjennom FBJ-Consulting AS, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2014–2016.

Anne Marie Cannon

Styremedlem

Anne Marie Cannon

Anne Marie Cannon (født 1957) har over 30 års erfaring innen olje- og gassindustrien, både industrielt og fra investeringsbanksiden. Fra 2000 til 2014 var hun seniorrådgiver i Natural Resources Group i Morgan Stanley med ansvar for oppstrøms M&A. Hun har erfaring fra finans og handel i Shell UK Exploration and Production, Thomson North Sea og J. Henry Schroder Wagg. Hun har sittet i ledelsen i Hardy Oil and Gas og British Borneo. Anne Marie Cannon er nestleder i styret i Det norske oljeselskap, styremedlem i Premier Oil og STV Group plc., og har tidligere vært styremedlem i Aker ASA. Hun har en BSc fra Glasgow University.

Per 16. april 2015 eier Cannon ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Cannon er britisk statsborger. Hun er valgt for perioden 2015-2017.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag administrerende direktør i NHO Reiseliv og styremedlem i blant annet Aker Kværner Holding AS og konsernstyret i Terra-bankene. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag
i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2014 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt for perioden 2015–2017.

Leif O. Høegh

Styremedlem

Leif O. Høegh

Leif O. Høegh (født 1963) har en master i sosialøkonomi fra University of Cambridge og en MBA fra Harvard Business School. Høegh arbeidet tidligere for McKinsey & Company og Royal Bank of Canada Group. Han er styreleder i Höegh Autoliners og nestleder i Höegh LNG. Høegh er også styremedlem i Höegh Capital Partners, Höegh Eiendom og Rift Valley Holdings. Høegh er medlem av bedriftsforsamlingen i Det norske.

Per 4. juni 2015 har Høegh en inderekte eierinterresse i 139 309 Aker ASA-aksjer, og har ingen opsjoner. Høegh er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2014–2016.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) har 30 års erfaring innenfor bank og finans hos JP Morgan, og er i dag nestleder i styret i JP Morgan I New York. I løpet av hennes karriere i JP Morgan har hun hatt en rekke stillinger, bl.a. som global co-leder for private equity investment banking, i tillegg til en rekke stillinger innen olje og gass og lånekapitalmarkedene i både USA og Storbritannia. Simon har bodd i London de siste 20 årene hvor hun også har sittet i komiteer for underwriting / utlånsgarantier og omdømmerisiko for EMEA-landene, samt vært medlem av ledergruppen for EMEA.

Per 31. desember 2014 eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2013-2015.

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for European Works Council i Aker.
Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2014 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013–2015.

Amram Hadida

Styremedlem, ansattes representant

Bilde av Amram Hadida

Amram Hadida (født 1960) har vært ansatt i Kværner siden 1990 og vært heltidstillitsvalgt for Aker Stord AS og Kværner Stord AS siden 2004. Hadida har vært klubbleder siden 2012 og sittet i styret ved Aker Stord AS og Kværner Stord AS i perioden 2005–2015. Hadida er ansatt som sveiser og har fagbrev innen sveisedisiplin.

Per 16. april 2015 eier Hadida ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er israelsk statsborger. Hadida er valgt inn for perioden 2015–2017.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957) har vært ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør og er medlem i NITOs forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2014 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 2013–2015.

Inger Elise Karlsen

Styremedlem, ansattes representant

Inger Elise Karlsen

Inger Elise Karlsen (født 1961) har jobbet i fiskeindustrien fra 1998 og har fagbrev innen fiskeri. Karlsen er medlem i fagforeningen ved Norway Seafoods i Stamsund.

Per 16. april 2015 eier Karlsen ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Hun er norsk statsborger. Karlsen er valgt inn for perioden 2015–2017.