menu

Om Aker

Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Akeraksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker BP, Ocean Yield, Kværner, Aker Energy og Aker BioMarine.

Per 31. desember 2018 kontrollerer Røkke 50 673 577 aksjer (68,2 prosent) i Aker ASA, gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2018–2020.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring, compliance og finans. Han har flere styreverv og har dessuten vært oppnevnt som leder og medlem av utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 31. desember 2018 eier Berg Jacobsen 5 159 aksjer i Aker ASA, gjennom FBJ-Consulting AS, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2018–2020.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag administrerende direktør i NHO Reiseliv og styremedlem i blant annet Aker ASA, Aker Kværner Holding AS, Evry AS og Norsk-Svensk Handelskammer. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2018 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2019–2020.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) er nestleder i styret i J.P. Morgans investeringsbank. Der leder hun det globale initiativet Director Advisory Services, hvor hun er en sentral kontakt for styremedlemmer i børsnoterte selskaper og J.P. Morgan. Før dette ledet hun J.P. Morgans Financial Sponsor Coverage-gruppe som tilbyr rådgivende tjenester til private equity-kunder innen lånefinansierte oppkjøp, fusjoner og oppkjøp og egenkapitalmarkedstransaksjoner. Simon har mer enn 30 års erfaring fra J.P. Morgan, inkludert hennes tid i London hvor hun fokuserte på olje- og gassklienter og ledet Debt Capital Markets-avdelingen, i tillegg til arbeidet med private equity-kunder.

Per 31. desember 2018 eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2019–2021.

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltidstillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for Global Works Council i Aker, samt forbundsstyremedlem i Fellesforbundet. Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2018 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2019–2021.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957) har vært ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør og er medlem i NITOs forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2019 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 2019–2021.

Tommy Angelveit

Styremedlem, ansattes representant

Tommy Angelveit

Tommy Angeltveit (født 1965) har fagbrev som serviceelektroniker og er ansatt som servicetekniker ved kontrollavdelingen i Aker Solutions SLS Norway. Angeltveit har vært ansatt hos siden Aker Solutions SLS Norway siden 2003. Angeltveit var tidligere ansattes representant i styret i Aker Subsea. Han er tillitsvalgt på heltid og leder for Industri Energi, avdeling 47.

Per 31. desember 2019 eier Angeltveit ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Angeltveit er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2019–2021.