Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styremedlem i Aker Solutions, Akastor, Det norske, Ocean Yield og Kværner.

Per 31. desember 2013 eier Røkke gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, som han eier sammen med sin kone Anne Grete Eidsvig, 49 105 514 aksjer (67,8
prosent) i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2014–2016.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring og finans. Han har vært styremedlem og leder for revisjonsutvalg i flere selskaper og har vært oppnevnt som medlem av en rekke utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 31. desember 2013 eier Berg Jacobsen 5 000 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2014–2016.

Stine Bosse

Styremedlem

Stine Bosse

Stine (Christine) Bosse (født 1960) er utdannet jurist fra Universitetet i København, og har tilleggsutdanning fra INSEAD, Wharton og Harvard. Hun har tidligere vært ansatt i Trygvesta A/S, og var selskapets konsernsjef fra 2001 til 2011. Bosse er styreleder i Flügger Danmark, Det danske Kongelige Teater, CONCITO, Børnefonden og Københavns kunstnerfestval. Bosse er styrenestleder
i Child Fund Alliance, og sitter i styret i bl.a. TDC og Allianz. I 2010 ble hun utnevnt til medlem av FNs Tusenårsmål av FNs generalsekretær.

Per 31. desember 2013 eier Bosse 400 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Bosse er dansk statsborger. Hun er valgt for perioden 2013–2015.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag administrerende direktør i NHO Reiseliv og styremedlem i blant annet Aker Kværner Holding AS, Hexagon ASA, Sølvtrans ASA og konsernstyret i Terra-bankene. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag
i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2013 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun er valgt for perioden 2013–2015.

Leif O. Høegh

Styremedlem

Leif O. Høegh

Leif O. Høegh (født 1963) har en master i sosialøkonomi fra University of Cambridge og en MBA fra Harvard Business School. Høegh arbeidet tidligere for McKinsey & Company og Royal Bank of Canada Group. Han er styreleder i Höegh Autoliners og nestleder i Höegh LNG. Høegh er også styremedlem i Höegh Capital Partners, Höegh Eiendom og Rift Valley Holdings. Høegh er medlem av bedriftsforsamlingen i Det norske.

Per 31. desember 2013 har Høegh en inderekte eierinterresse i 135 000 Aker ASA-aksjer, og har ingen opsjoner. Høegh er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2014–2016.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) har 30 års erfaring innenfor bank og finans hos JP Morgan, og leder i dag financial sponsor coverage business i USA og er visestyreleder i investeringsbanken. I løpet av hennes karriere i JP Morgan har hun hatt en rekke stillinger innenfor oljeog gassektoren, både i USA og Storbritannia. Hun var også leder for JP Morgans EMEA (Europa, MidtØsten, Afrika) Energy team på 90-tallet. Fra år 2000 og utover var Simon leder for fremmedkapitalgruppen (DCM) for EMEA-landene og global co-leder for private equity investment banking i 2007–2012. Simon har sittet i komiteer for underwriting /utlånsgarantier og omdømmerisiko for EMEA-landene, samt vært medlem av ledergruppen for EMEA.

Per 31. desember 2013 eier Simon ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2013-2015.

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for European Works Council i Aker.
Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2013 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013–2015.

Tommy Angeltveit

Styremedlem, ansattes representant

 Tommy Angeltveit

Tommy Angeltveit (født 1965) er ansatt som mekaniker ved Controls-avdelingen i Aker Subsea AS. Han startet i bedriften i 2003. Angeltveit har faglig utdanning med fagbrev som serviceelektroniker. Angeltveit er også ansattes representant i styret i Aker Subsea. Han er tillitsvalgt på heltid og leder for Industri Energi, avdeling 7.

Per 31. desember 2013 eier Angeltveit ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Angeltveit er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013–2015.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957) har vært ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør og er medlem i NITOs forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2013 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Han er norsk statsborger. Stensø er valgt inn for perioden 2013–2015.

Nina Hanssen

Styremedlem, ansattes representant

Nina Hanssen

Nina Hanssen (født 1971) har jobbet i fiskeindustrien siden 1992. Hun er også ansattes representant i styret til Norway Seafoods.

Per 31. desember 2013 eier Hanssen ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Hanssen er norsk statsborger. Hun er valgt for perioden 2013–2015.