menu

Om Aker

Selskapsstruktur

Industrielle investeringer
Akastor
Akastor er et investeringsselskap med en portefølje av industriselskaper og finansielle investeringer. Les mer »
Aker BioMarine
Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser. Les mer »
Aker Solutions
Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap innenfor Subsea og Field Design av olje- og gassfelt. Les mer »
Aker BP
Aker BP er et integrert lete- og produksjonsselskap som opererer på norsk kontinentalsokkel. Les mer »
Kværner
Kværner er et selskap som planlegger og gjennomfører komplekse feltutbygginger til olje- og gassindustrien. Les mer »
Ocean Yield
Ocean Yield leier ut moderne skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet Les mer »