menu

Om Aker

Ledelse

Øyvind Eriksen

Konsernsjef

Øyvind Eriksen

Øyvind Eriksen (født 1964) ble ansatt som konsernsjef i Aker ASA i januar 2009. Eriksen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han var ansatt i advokatfirmaet BAHR fra 1990, som partner siden 1996, og som styremedlem/-formann fra 2003. Som forretningsadvokat jobbet Eriksen blant annet med strategisk og operasjonell utvikling, transaksjoner (M&A) og forhandlinger. Eriksen har hatt en rekke styreverv i ulike bransjer, deriblant shipping, finans, kapitalforvaltning/investeringsselskaper, offshore drilling, fiskeri, media, handel og industri. Som konsernsjef er Eriksen i dag styreleder i Aker BP ASA, Aker Solutions ASA, Cognite AS, Aker Capital AS, og Aker Kværner Holding AS, samt styremedlem i Aker Energy AS, Akastor ASA, The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Kreftforeningen.

Per 31. desember 2018 eier Eriksen 219 072 aksjer i Aker ASA gjennom sitt private selskap Erøy AS. Han har ingen opsjoner. Gjennom Erøy AS eier Eriksen også 0,20 prosent av B-aksjene i TRG Holding AS. Eriksen er norsk statsborger.

Frank O. Reite

Finansdirektør

Frank O. Reite

Frank O. Reite (født 1970) begynte i Aker i 1995, og tiltrådte stillingen som finansdirektør i Aker ASA i august 2015. Han er utdannet økonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Reite kom fra stillingen som konsernsjef i Akastor. Han har tidligere hatt ulike topplederposisjoner i Akerkonsernet, blant annet oppfølging og utvikling av Akers investeringer i Converto Capital Fund AS, Havfisk ASA, Norway Seafoods AS og Aker Yards ASA. Reite har også erfaring fra bank og som operativ direktør i Paine & Partners, et New York-basert private equity-selskap. Reite er styreleder i Ocean Yield ASA.

Per 31. desember 2018 eier Reite 71 240 aksjer i Aker ASA gjennom sitt private selskap Fausken Invest AS. Han har ingen opsjoner. Reite er norsk statsborger.

Kristian Røkke

Chief Investment Officer

Kristian Røkke

Kristian Røkke (født 1983) ble ansatt som Chief Investment Officer i Aker ASA i januar 2018. Han har erfaring fra offshore oljeservice, skipsbyggingsindustrien og transaksjoner (M&A). Røkke kom til Aker ASA fra Akastor, et børsnotert  investeringsselskap, hvor han var ansatt som konsernsjef fra 2015. Røkke er styreleder i Akastor ASA, styremedlem i TRG Holding AS, Aker Capital AS, Aker Solutions ASA og var tidligere styremedlem i Aker ASA. Han har en MBA fra The Wharton School, University of Pennsylvania.

Per 31. desember 2018 eier Røkke ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Røkke er både norsk og amerikansk statsborger.

ØVRIGE NØKKELPERSONER

Atle Kigen

Kommunikasjonsdirektør

Atle Kigen

Atle Kigen (født 1958) ble ansatt i Aker ASA i oktober 2006, og har hatt ansvaret for kommunikasjon siden mars 2010. Han er utdannet handelsøkonom, og har bred erfaring fra kommunikasjon og journalistikk. Kigen har vært informasjonsdirektør i Kværner ASA og daglig leder i kommunikasjonsbyrået GCI Monsen. Han har vært sjefredaktør i Økonomisk Rapport, og økonomiredaktør i både Aftenposten og NRK Nyheter, samt journalist i Dagens Næringsliv.

Per 31. desember 2018 eier Kigen 9 051 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Kigen er norsk statsborger.

Haakon Berg

Investeringsdirektør - Ansvarlig for oppfølging av Aker ASAs investeringer innen oljeservice

Haakon Berg

Haakon Berg (født 1974) ble ansatt i Aker ASA i 2016. I perioden frem til ansettelsen som investeringsdirektør har Berg bl.a. jobbet som leder av M&A i Aker Solutions, samt som finansdirektør for Aker Solutions Well Services. I tillegg har Berg hatt stillingen som Senior Vice President for transaksjoner og forretningsutvikling i Aker. Før Aker var Berg finansdirektør i AGR og finanssjef i Bravida.  Han er utdannet siviløkonom fra NHH.

Per 31. desember 2018 eier Berg 2 725 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Berg er norsk statsborger.

Arild Støren Frick

Juridisk direktør

Arild Støren Frick

Arild Støren Frick (født 1980) ble ansatt som juridisk direktør i Aker ASA i 2014. Han kom da fra stillingen som advokat i Aker Solutions, og har før for dette arbeidet som strategikonsulent i McKinsey & Company, samt som advokat i advokatfirmaet BA-HR. Frick er også daglig leder i Aker Kværner Holding, og leder valgkomiteene i Aker BP, Ocean Yield, Kværner og American Shipping Company, i tillegg til å være medlem av valgkomiteene i Akastor, Aker Solutions, og Philly Shipyards. Han er utdannet Cand.Jur. fra Universitetet i Oslo.

Per 31. desember 2018 eier Frick 8 000 aksjer i Aker ASA gjennom sitt private selskap Elichapet AS. Han har  ingen opsjoner. Frick er norsk statsborger.

Baard Snekkevik

DIREKTØR TREASURY

Baard Snekkevik

Baard Snekkevik (født 1966) ble ansatt i Aker i 1996 og har hatt ansvaret for Treasury området siden 2004. Han har før det vært involvert i en rekke M&A og finansieringsprosjekter i Aker og bl.a. vært Partner i Aker Finans AS og Vice President i Aker RGI Seafoods. Snekkevik har tidligere jobbet som rådgiver i Industri og Skipsbanken, samt for Norges Eksportråd i Oslo og London. Han er utdannet siviløkonom fra NHH.

Per 31. desember 2018 eier Snekkevik 30 755 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Snekkevik er norsk statsborger.

ALEXANDER KRANE

INVESTERINGSDIREKTØR – ANSVARLIG FOR OPPFØLGING AV AKER ASAs INVESTERINGER INNEN LETING OG PRODUKSJON AV OLJE OG GASS

ALEXANDER KRANE

Alexander Krane (født 1976) ble ansatt i Aker ASA i 2019. Han kom fra stillingen som finansdirektør i Aker BP, en posisjon han har i selskapet siden 2012.  Før det var Krane økonomidirektør i Aker ASA. Han har også arbeidet som revisor i KPMG i Norge og USA. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord universitetet i Bodø, og har en MBA-grad fra Norges Handelshøyskole og er også statsautorisert revisor.

Per 24. mai 2019 eier Krane 1 034 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krane er norsk statsborger.

TORBJØRN KJUS

SJEFØKONOM OG IR-ANSVARLIG

Torbjørn Kjus

Torbjørn Kjus (født 1970) ble ansatt i Aker ASA i 2019. Han kom fra stillingen som porteføljeforvalter i Vistin Trading, og har vært DNB Markets sjefanalytiker på olje- og gassmarkedet i 11 år inntil sommeren 2018. Kjus har lang og bred erfaring som energianalytiker både fra industrien (Norsk Hydro i Oslo og BP i London) og fra finansiell sektor. Han er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Per 24. mai 2019 eier Kjus ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Kjus er norsk statsborger.