menu

Om Aker

Ledelse

Øyvind Eriksen

Konsernsjef

Øyvind Eriksen

Øyvind Eriksen (født 1964) ble ansatt i Aker ASA i januar 2009. Eriksen er utdannet jurist ved Universitet i Oslo. Han arbeidet i advokatfirmaetBA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996, og som styremedlem/-formann i BA-HR fra 2003. I BA-HR jobbet Eriksen tett med Aker og Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke. Eriksen er styreformann i Aker Solutions ASA, Det norske oljeselskap ASA og Aker Kværner Holding AS, samt styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Reitangruppen AS.

Per 27. juni 2016 eier Eriksen 219 072 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Gjennom et privateid selskap eier Eriksen 0,20 prosent av B-aksjene i TRG Holding AS. Eriksen er norsk statsborger

Frank O. Reite

Finansdirektør

Frank O. Reite

Frank O. Reite (født 1970) begynte for første gang i Aker i 1995, og tiltrådte stillingen som finansdirektør i Aker ASA i august 2015. Han er utdannet økonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Reite kom fra stillingen som konsernsjef i Akastor. Han har tidligere hatt ulike topplederposisjoner i Aker-konsernet, blant annet oppfølging og utvikling av Akers investeringer i Converto Capital Fund AS, Havfisk ASA, Norway Seafoods AS og Aker Yards ASA. Reite har også erfaring fra bank og som operativ direktør i Paine & Partners, et New York-basert private equity-selskap. Reite er styreleder i Havfisk ASA, Ocean Yield ASA og i Akastor ASA.

Per 17. mars 2017 eier Reite 64 781 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Reite er norsk statsborger.

ØVRIGE NØKKELPERSONER

Atle Kigen

Kommunikasjonsdirektør

Atle Kigen

Atle Kigen (født 1958) ble ansatt i Aker ASA i oktober 2006, og har hatt ansvaret for kommunikasjon siden mars 2010. Han er utdannet handelsøkonom, og har bred erfaring fra kommunikasjon og journalistikk. Kigen har vært informasjonsdirektør i Kværner ASA og daglig leder i kommunikasjonsbyrået GCI Monsen. Han har vært sjefredaktør i Økonomisk Rapport, og økonomiredaktør i både Aftenposten og NRK Nyheter, samt journalist i Dagens Næringsliv.

Per 13. mars 2017 eier Kigen 8 617 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Kigen er norsk statsborger.

Audun Stensvold

Investeringsdirektør Ansvarlig for oppfølging av Aker ASAs finansielle investeringer

Audun Stensvold

Audun Stensvold (født 1972) ble ansatt i Aker ASA i 2006. I perioden frem til ansettelsen som investeringsdirektør har Stensvold bl.a. jobbet som finansdirektør og investeringsdirektør i Converto som forvalter det Aker-eide fondet Converto Capital Fund. I tillegg har Stensvold hatt stillingen som Vice President for transaksjoner og forretningsutvikling i Aker. Før Aker jobbet Stensvold som konsulent innenfor finansiell og strategisk rådgivning for Selmer og som finansanalytiker for DnB NOR. Han er utdannet siviløkonom fra NHH.

Per 13. mars 2017 eier Stensvold 8 631 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Stensvold er norsk statsborger.

Ola Snøve

Investeringsdirektør Ansvarlig for oppfølging av Aker BioMarine

Ola Snøve

Ola Snøve (født 1977) er investeringsdirektør i Aker ASA. Snøve var tidligere konsernsjef i Epax, som var et joint venture mellom Aker og Lindsay Goldberg før det ble kjøpt av FMC Corp. Før perioden i Epax hadde Snøve vært ansatt i Aker siden januar 2008. Snøve er nå styreleder i Aker BioMarine. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU, samt en MBA (Dist.) fra INSEAD.

Per 16, mars eier Snøve 112 417 aksjer i Aker ASA gjennom sitt heleide selskap Storbrea AS, og har ingen opsjoner. Snøve er norsk statsborger.