menu

Om Aker

Dette er Aker

Det startet som en smie og industrielle ambisjoner i 1841 langs Akerselva i Christiania (Oslo). Aker har gjennom 175 år vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge med et internasjonalt nedslagsfelt.

Kunnskap uten grenser går som en rød tråd gjennom selskapets historie. Aker ASA (Aker) forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke. Aker er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier. Som eier bidrar Aker i arbeidet med å videreutvikle og styrke selskapene i porteføljene av Industrielle og Finansielle investeringer. Aker er en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner. Dette skjer gjennom styrene i porteføljeskapene, og med tett oppfølging fra Aker som hovedeier.

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler, marin bioteknologi og eiendom. Investeringene består av to porteføljer:

Industrielle investeringer er strategiske og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og omfatter eierskapet i Det norske oljeselskap, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine.

Finansielle investeringer er kontanter og likvide midler, eiendomsutvikling og andre eiendeler som i sin art er mindre langsiktige i et eierperspektiv, og forvaltes med en opportunistisk tilnærming.