menu

Media

Takeover

14.09 . 2006

AD AKER CAPITALS BUD PÅ NATURAL

De detaljerte vilkår for det frivillige tilbudet fremgår av tilbudsdokumentet som er sendt alle aksjonærer i Natural ASA med VPS-registrert adresse med unntak av aksjonærer bosatt i land der fremsettelse av tilbudet er vurdert å være i strid med landets lovgivning.