menu

Media

Prospectus

07.06 . 2013

Aker ASA: Ocean Yield lanserer IPO – Link til Prospekt

Ocean Yield ASA, et heleid datterselskap av Aker ASA, annonserer at selskapet har vedtatt å lansere en IPO og å søke om notering av aksjene på Oslo Børs.

07.06 . 2013

Aker ASA: Ocean Yield launches IPO - Link to Prospectus

Ocean Yield ASA, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, announces terms for the equity offering and subsequent listing on Oslo Børs.

05.02 . 2010

Godkjent prospekt

 

Oslo Børs, som kontrollmyndighet, har mottatt og godkjent prospekt for Aker ASA, Aker ASA 09/12 FRN, ISIN NO0010561681.

Tilrettelegger: Swedbank Markets og Arctic Securities

Prospektet er tilgjengelig på låntakers forretningsadresse, Aker ASA, Fjordalléen 16, Aker Brygge, Postoks 1423 Vika, N-0115 Oslo og [ http://www.oslobors.no].

15.09 . 2005

RECEIVED PROSPECTUS

Oslo Børs has received the following prospectus: