menu

Media

Løsning med Økokrim om TRS-saken

04.04 2014 17:46

Det vises til Aker ASAs melding av 24. januar 2014 om at Finanstilsynet oversendte et sakskompleks til Økokrim knyttet til mulig brudd på innsidehandelsbestemmelsene. Aker har i ettermiddag valgt å godta Økokrims forelegg.

- Vurdert opp mot alternativer fant Aker det fornuftig å komme til en løsning med Økokrim og godta forelegget. Det har vært valgets kval den siste tiden.  Vi i Aker har fra første dag erkjent de faktiske forhold.  Aker har valgt å ta konsekvensene av Økokrims syn, sier styreleder og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke.

Etter å ha samarbeidet med Økokrim i etterforskningen har Aker valgt å avslutte sakskomplekset og godtatt et forelegg på 51 millioner kroner, hvorav 17 millioner kroner er en inndragning av en teoretisk gevinst i november 2013 på en total return swap-avtale (TRS-avtale) og boten er på det dobbelte.

I april 2013 inngikk Aker en TRS-avtale med 1,5 millioner Aker Solutions-aksjer som underliggende. Dette var første trinn i Akers ønske om å øke selskapets langsiktige eksponering i Aker Solutions-aksjer. Rulleringen av TRS-avtalen 1. november skjedde på autopilot. På dette tidspunktet satt Akers ledelse på innsideinformasjon om et forestående salg av et forretningsområde i Aker Solutions. Innsidelister ble ført i Aker Solutions og Aker, men dette ble beklageligvis ikke koblet før TRS-rulleringen hadde skjedd. TRS-rulleringen ble håndtert etter prosedyrene ved at børsmelding straks ble sendt. «Glippen» var den manglende koblingen mellom de to forholdene.

- Denne TRS-saken er noe av det tristeste jeg har opplevd i Aker når jeg ser bort fra hendelser som har kostet menneskeliv eller påført mennesker skader. Fra Akers side er det egentlig ikke så mye mer å si enn å beklage overfor aksjonærene og omverden, og forklare det med «Good intention, bad execution».  Vi har stått overfor realiteter og konsekvenser som vi skulle vært foruten. Vi legger saken bak oss, og ser fremover, sier Røkke.

Aker sendte 29. november 2013 en redegjørelse til Oslo Børs om de faktiske forholdene i TRS-saken. Redegjørelsen er tilgjengelig på www.akerasa.com