menu

Media

GJENNOMFØRING AV FUSJON MED KVÆRNER OG UTBYTTE FRA AKER

01.12 2005 09:38

Nedenfor følger de viktigste hendelser relatert til gjennomføringen av fusjonen og det forestående utbyttet fra Aker ASA.

1. des. 2005 Gjennomføring av fusjon mellom Aker Maritime Finance AS og Kværner ASA

1. des. 2005 Siste dag med handel i Kværner-aksjer på Oslo Børs. Ingen overføringer av Kværner-aksjer etter avslutning av handelen på Oslo Børs den 1. desember 2005 vil bli registrert i Verdipapirsentralen eller på Oslo Børs. Mottakere av fusjonsvederlaget i forbindelse med fusjonen vil være Kværners aksjonærer ved avslutning av handelen på Oslo Børs den 1. desember 2005, slik dette fremkommer av Kværners aksjeregister etter ordinært oppgjør av handler foretatt den 1. desember 2005 (T+3).

2. des. 2005 Kværner strykes fra notering på Oslo Børs med virkning fra og med 2. desember 2005

6. des. 2005 Aksjonærer i Kværner mottar 1,0935 Aker A-aksjer (ticker AKER) som fusjonsvederlag for hver aksje eid i Kværner, men slik at brøkdeler av aksjer vil bli gjort opp ved kontant betaling.

7. des. 2005 Siste dag med handel i Aker A-aksjer inkludert rett til utbytte.

8. des. 2005 Aker A-aksjer handles uten rett til utbytte (ex-dato)

13. des. 2005 Forventet dato for når Kværner-aksjonærer mottar kontant oppgjør for eventuelle brøkdeler av aksjer, som nærmere beskrevet i prospektet.

20. des. 2005 Forventet dato for utbetaling av utbytte på Aker-aksjene. Utbyttet utgjør NOK 14 per Aker-aksje.