menu

Media

Aker ASA: Resultat for første kvartal 2012: Verdiene øker i Aker

16.05 2012 08:03

Aker og Aker-eide industriselskaper leverer gode resultater i første kvartal.

- Akers verdijusterte egenkapital steg til 22,5 milliarder kroner. Dette er enøkning på 16 prosent i årets tre første måneder. Verdiene er på sitt høyestesiden tredje kvartal 2008, og kontantbeholdningen har steget til NOK 4,3milliarder, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA.

Aker-aksjen steg 20 prosent i første kvartal. I samme periode steg hovedindeksenpå Oslo Børs (OSEBX) med 11 prosent.

Verdien av Akers portefølje av industrielle investeringer var 18,3 milliarderkroner ved utgangen av første kvartal, opp 5,9 milliarder kroner fra 31.desember 2011. Investeringene i de børsnoterte selskapene Aker Solutions ogKværner økte med 3,1 milliarder kroner i verdi i første kvartal. Ocean Yield bleetablert med en verdi av Akers investering på 2,5 milliarder kroner

Verdien av investeringene i Aker BioMarine og Det norske ble redusert med 134millioner kroner. I januar solgte Aker 1,05 millioner aksjer i Det norske til88 kroner per aksje, og reduserte med dette eierandelen fra 50,81 prosent til49,99 prosent.

Porteføljen av finansielle investeringer var 7,8 milliarder kroner per 31. mars2012, ned fra 10,3 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.Fondsinvesteringer sto for 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med 1,4milliarder kroner i foregående kvartal. Lån til datterselskaper og tilknyttedeselskaper utgjorde 1,4 milliarder kroner, ned 1,8 milliarder fra slutten avforegående kvartal. Nedgangen skyldes hovedsakelig konvertering av Akersfordring mot Aker Floating Production på 1,8 milliarder til egenkapital som endel av etableringen av Ocean Yield.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Aker ASA Q1 2012 Presentasjon: http://hugin.info/138689/R/1612668/513409.pdf

Aker ASA Q1 2012 Rapport: http://hugin.info/138689/R/1612668/513410.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE[HUG#1612668]