menu

Media

Aker ASA: Refinansiering av Aker BioMarine

29.04 2013 08:52

29. april 2013 - Refinansiering av Aker BioMarine Aker BioMarine AS, et heleiet datterselskap av Aker ASA, har inngått avtale om en treårig rullerende lånefasilitet på USD 105 millioner (Revolverfasiliteten) samt en kassekredittfasilitet på NOK 100 millioner.

Kassekredittfasiliteten er en videreføring av selskapets eksisterende kassekredittfasilitet med samme ramme. Revolverfasiliteten vil benyttes til å innfri selskapets obligasjonslån på NOK 305 millioner, som forfaller 25. mai 2013, samt betale utestående akkumulert garantipremie på NOK 46 millioner til Aker ASA. Garantipremien utgjør betaling for Aker ASAs garanti for Aker BioMarines obligasjonslån, i samsvar med avtale godkjent av generalforsamlingen i Aker BioMarine 8. april 2010.

I tillegg vil Aker BioMarine innfri et kortsiktig lån med påløpte renter på til sammen NOK 141 millioner til Aker ASA. Resten av lånet vil benyttes til å finansiere selskapets investering i en ny produksjonsfabrikk for Superba(TM) krill olje samt generell virksomhetsfinansiering.

Som et ledd i refinansieringen har Aker ASA besluttet å føre videre en garanti på NOK 305 millioner til å gjelde for Aker BioMarines nye lån. Garantibeløpet tilsvarer Aker ASAs garanti for obligasjonslånet i Aker BioMarine, som vil innfris før 25. mai. Garantien vil bortfalle når Aker BioMarines netto rentebærende gjeld over driftsresultat (EBITDA) er mindre enn 3.5x i to etterfølgende kvartal.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Media:
Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør
Tel:   +47 24 13 00 08
Mob: +47 907 84 878

Investorer:
Marianne Stigset, IR ansvarlig
Tel:   +47 24 13 00 66
Mob: +47 41 18 84 82

 This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1697199