menu

Media

Aker ASA: Meldepliktig handel

26.04 2012 08:44

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA harfølgende primærinnsidere kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 151,60 kronerpr aksje.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har gjennom sitt selskap NordbrandInvest AS kjøpt 2 850 aksjer i Aker ASA. Brandsruds direkte eller indirektebeholdning er etter dette 24 113 aksjer.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 500 aksjer i Aker ASA.Kigens totale beholdning er etter dette 2 353 aksjer.

Øistein Widding, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 2 821 aksjer i AkerASA. Widdings totale beholdning er etter dette 25 413 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 700 aksjer iAker ASA. Hanssens totale beholdning er etter dette 4 969 aksjer.

Michael Buffet, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 755 aksjer i AkerASA. Buffets totale beholdning er etter dette 1 815 aksjer.

Gabriella Bastiani, kontorleder og styresekretær i Aker ASA, har kjøpt 65 aksjeri Aker ASA. Bastianis totale beholdning er etter dette 195 aksjer.

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alletildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 147 774.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE[HUG#1606212]