menu

Media

Aker ASA : FLAGGEMELDING

16.04 2012 15:08

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 71.000 aksjer i Aker ASA.Eriksen har pr. 16. april 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til åstemme for til sammen 49.569.998 aksjer, tilsvarende 68,64 prosent avaksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 19. april2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innebærer at Øyvind Eriksen kan stemme for totalt 49.640.998 aksjer,tilsvarende 68,74 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på denordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE[HUG#1602772]