menu

Media

Aker ASA: Avholdt generalforsamling

19.04 2012 10:40

Aker ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt ihenhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

  • Kjell Inge Røkke, styrets leder (gjenvalgt)
  • Finn Berg Jacobsen, styrets nestleder (gjenvalgt)
  • Kristin Krohn Devold, styremedlem
  • Stine Bosse, styremedlem
  • Anne Marie Cannon, styremedlem
  • Leif O. Høegh (nytt styremedlem)

Generalforsamlingen vedtok å utbetale utbytte på 11 kroner pr. aksje tilregistrerte aksjonærer ved utløpet av 19. april 2012. Aker-aksjen vil dermedhandles ex-utbytte fra og med fredag 20. april 2012. Utbyttet forventes utbetalt 3. mai 2012.

Vedlagt oversendes presentasjon og protokollen for generalforsamlingen.Protokollen er oversatt til engelsk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Aker ASA - Presentasjon generalforsamling 2012: http://hugin.info/138689/R/1604012/507353.pdf

Aker ASA - Protokoll generalforsamling 2012

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE[HUG#1604012]