menu

Media

Aker ASA: Aker styrker teamet

12.04 2012 16:29

Nicoletta Giadrossi er ansatt i Aker ASA for å arbeide med industriporteføljengenerelt og oppfølging av Aker Solutions spesielt. Valgkomiteen i Aker SolutionsASA har foreslått at Giadrossi velges som styremedlem på selskapets ordinæregeneralforsamling 13. april 2012.

Giadrossi (45) kommer fra stillingen som VP&GM med ansvar for Europa, Midt-Østenog Afrika i Dresser-Rand Group Inc., en ledende leverandør av utstyr til olje-og gassindustrien. Hun har en BA-grad i matematikk og økonomi fra YaleUniversity og har en MBA fra Harvard Business School. Giadrossi har ogsåbakgrunn fra private equity-bransjen, og hun har hatt flere lederstillinger iGeneral Electric-konsernet innen oil & gas og equipment management. NicolettaGiadrossi er italiensk statsborger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Atle Kigen, KommunikasjonsdirektørArbeid: +47 24 13 00 08Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE[HUG#1602045]