menu

Media

AKER DRILLING-EMISJON OVERTEGNET

13.10 2005 09:58

Aker Drilling har gjort avtale med Aker Kværner om bygging av to boreplattformer av typen Aker H-6e. Dette er verdens største og mest avanserte plattformer. De er spesiallaget for boring under ekstreme forhold, i værharde områder, på ultradypt vann, i arktiske strøk og langt fra eksisterende infrastruktur.

- Aker Drilling og den nye plattformtypen har fått en fantastisk respons i markedet. Investorene har sett, og verdsatt, at Aker H-6e vil ha spesielle fortrinn i konkurransen om framtidige boreoppdrag for miljø- og sikkerhetsbevisste oljeselskap, sier Martinus Brandal, konserndirektør i Aker.

Etterspørselen etter boreplattformer er stor og forventet å øke i tiden framover, spesielt for slike store og avanserte plattformer. Aker Drillings første plattform skal være klar til borestart i februar 2008. Den andre skal stå klar i oktober samme år. Aker Drilling har opsjon på ytterligere to slike plattformer for levering i 2009 og tidlig i 2010.

Parallelt med den rettede emisjonen er det plassert et konvertibelt obligasjonslån på til sammen 800 millioner kroner. Obligasjonslånet var betydelig overtegnet allerede før forrige helg. Aker Drilling har mottatt tilbud på banklån på inntil 5 milliarder kroner som sikrer finansiering av plattformene.