menu

Media

AKER DRILLING-EMISJON

13.10 2005 15:01

Aker Drilling har etter emisjonen 93 millioner aksjer. Implisitt markedsverdi er 3,4 milliarder kroner.

Aker har gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital tegnet seg for aksjer for 20 millioner dollar i emisjonen. Etter dette eier Aker Capital i overkant av 30 prosent av selskapet.