menu

Media

3Q05 PRESENTASJONSMATERIELL

03.11 2005 09:03

Vedlagt følger presentasjonsmateriell til Akers tredje kvartal presentasjon i dag.