menu

Media

New Listings

26.09 . 2012

Oslo Børs - AKER09 - Nytt lån til notering 26.09.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.09.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/22 FRN Ticker: AKER09 ISIN: NO0010657398 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 1000 mill, lukket lån Forfallsdato: 07.09.2022 Rente: 7,02 % (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 07.09.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjenglig på [ http://www.oslobors.no] og låntakers hjemmeside [ http://www.akerasa.com] fra og med første noteringsdag.

25.09 . 2012

Oslo Børs - AKER09 - Nytt lån til notering 26.09.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.09.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/22 FRN Ticker: AKER09 ISIN: NO0010657398 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 1000 mill, lukket lån Forfallsdato: 07.09.2022 Rente: 7,02 % (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 07.09.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjenglig på [ http://www.oslobors.no] og låntakers hjemmeside [ http://www.akerasa.com] fra og med første noteringsdag.

20.04 . 2012

Oslo Børs - AKER08 - Nytt lån til notering 20.04.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/17 FRN Ticker: AKER08 ISIN: NO0010637952 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill Forfallsdato: 16.03.2017 Rente: 6,56 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 16.03.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: DNB Markets, SEB, Sparebank1 markets og Swedbank First Securities

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.com] samt markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no].

19.04 . 2012

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012 *korr

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/17 FRN Ticker: AKER08 ISIN: NO0010637952 Segment: OBOC Sektor: OBC1 *Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill *Forfallsdato: 16.03.2017 Rente: 6,56 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 16.03.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: DNB Markets, SEB, Sparebank1 markets og Swedbank First Securities

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.com] samt markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no].

19.04 . 2012

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/17 FRN Ticker: AKER08 ISIN: NO0010637952 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill Forfallsdato: 16.03.2012 Rente: 6,56 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 16.03.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: DNB Markets, SEB, Sparebank1 markets og Swedbank First Securities

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.com] samt markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no].

26.03 . 2012

Oslo Børs - AKER07 - Nytt lån til notering 26.03.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.03.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/19 FRN Ticker: AKER07 ISIN: NO0010635212 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.01.2019 Rente: 7,74 % p.a (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 30.01.2012 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) / Covered Bonds (OCV) / Loan Certificates (OCP) Bank and Insurance Bonds (OBI), Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Pareto Securities AS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.no], tilretteleggers hjemmeside [ http://www.pareto.no] og markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no] fra første noteringsdag.

23.03 . 2012

Oslo Børs - AKER07 - Nytt lån til notering 26.03.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.03.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/19 FRN Ticker: AKER07 ISIN: NO0010635212 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.01.2019 Rente: 7,74 % p.a (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 30.01.2012 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) / Covered Bonds (OCV) / Loan Certificates (OCP) Bank and Insurance Bonds (OBI), Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Pareto Securities AS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.no], tilretteleggers hjemmeside [ http://www.pareto.no] og markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no] fra første noteringsdag.

20.01 . 2011

Oslo Børs - AKER06 - Nytt lån til notering 20.01.2011

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.01.2011

Lånets Navn: Aker ASA 10/15 FRN C Ticker: AKER05 ISIN: NO0010591977 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 850 mill, lukket lån Forfallsdato: 23.11.2015 Rente: 7,50% p.a. (3 mnd NIBOR + 5,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 23.11.2010 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Swedbank Markets, Arctic Securities ASA og SEB Merchant Banking

20.01 . 2011

Oslo Børs - AKER05 - Nytt lån til notering 20.01.2011

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.01.2011

Lånets Navn: Aker ASA 10/15 8,375% C Ticker: AKER06 ISIN: NO0010591985 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 150 mill, lukket lån Forfallsdato: 23.11.2015 Rente: 8,375% p.a. Rentebærende f.o.m.: 23.11.2010 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) Tilretteleggere: Swedbank Markets, Arctic Securities ASA og SEB Merchant Banking

19.01 . 2011

Oslo Børs - AKER06* - Nytt lån til notering 20.01.2011 - korr*

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.01.2011

Lånets Navn: Aker ASA 10/15 8,375% C Ticker: AKER06 ISIN: NO0010591985 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 150 mill, lukket lån Forfallsdato: 23.11.2015 Rente: 8,375% p.a. Rentebærende f.o.m.: 23.11.2010 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) Tilretteleggere: Swedbank Markets, Arctic Securities ASA og SEB Merchant Banking

19.01 . 2011

Oslo Børs - AKER05 - Nytt lån til notering 20.01.2011

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.01.2011

Lånets Navn: Aker ASA 10/15 8,375% C Ticker: AKER06 ISIN: NO0010591985 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 150 mill, lukket lån Forfallsdato: 23.11.2015 Rente: 8,375% p.a. Rentebærende f.o.m.: 23.11.2010 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) Tilretteleggere: Swedbank Markets, Arctic Securities ASA og SEB Merchant Banking

19.01 . 2011

Oslo Børs - AKER05 - Nytt lån til notering 20.01.2011

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.01.2011

Lånets Navn: Aker ASA 10/15 FRN C Ticker: AKER05 ISIN: NO0010591977 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 850 mill, lukket lån Forfallsdato: 23.11.2015 Rente: 7,50% p.a. (3 mnd NIBOR + 5,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 23.11.2010 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Swedbank Markets, Arctic Securities ASA og SEB Merchant Banking

08.02 . 2010

Oslo Børs - AKER04 - Nytt lån til notering 08.02.2010

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 08.02.2010:

Lånets navn: Aker ASA 09/12 FRN Ticker: AKER04 ISIN: NO0010561681 Lånebeløp: NOK 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 17.12.2010 Rente: 5,76% (3mnd NIBOR + 3,75%) Rentebærende f.o.m.: 17.12.2009 Tilrettelegger: Swedbank Markets og Arctic Securities Ordreboks ID Ordinary Call: 72967 Ordreboks ID Bulletin Board: 72968

05.02 . 2010

* Korr - Oslo Børs - AKER04 - Nytt lån til notering 08.02.2010

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 08.02.2010:

Lånets navn: Aker ASA 09/12 FRN Ticker: * AKER04 ISIN: NO0010561681 Lånebeløp: NOK 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 17.12.2010 Rente: 5,76% (3mnd NIBOR + 3,75%) Rentebærende f.o.m.: 17.12.2009 Tilrettelegger: Swedbank Markets og Arctic Securities Ordreboks ID Ordinary Call: 72967 Ordreboks ID Bulletin Board: 72968

05.02 . 2010

Oslo Børs - AKER03 - Nytt lån til notering 08.02.2010

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 08.02.2010:

Lånets navn: Aker ASA 09/12 FRN Ticker: AKER03 ISIN: NO0010561681 Lånebeløp: NOK 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 17.12.2010 Rente: 5,76% (3mnd NIBOR + 3,75%) Rentebærende f.o.m.: 17.12.2009 Tilrettelegger: Swedbank Markets og Arctic Securities Ordreboks ID Ordinary Call: 72967 Ordreboks ID Bulletin Board: 72968

31.08 . 2006

ABM - NYTT LÅN TIL NOTERING I DAG

Nytt lån til notering på ABM i dag 31.08.2006.

03.03 . 2005

OSLO BØRS - NYTT LÅN TIL NOTERING I DAG

Nytt lån til notering i dag, 03.03.2005:

03.03 . 2005

OSLO BØRS - NYTT LÅN TIL NOTERING I DAG

Nytt lån til notering i dag, 03.03.05:

08.09 . 2004

OSLO BØRS - AKER NYTT SELSKAP TIL NOTERING I DAG

Aker ASA A-aksjer noteres i dag 8. september 2004. Selskapets B-aksjer vil ikke bli notert.

08.09 . 2004

OSLO BØRS - AKER - NEW SECURITY FROM TODAY

Aker ASA A-shares will be listed from today 8 September 2004. The Company`s B-shares will not be listed.