menu

Media

Mandatory Notification of Trade

17.03 . 2017

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As fulfillment of existing rights under the bonus program for employees in Aker ASA ("Aker"), the following primary insiders have received bonus shares. The shares have a lock-in period of three years. Upon allocation, the value of the shares was set to NOK 291.39. This corresponds to the three-day average, volume-weighted price of Aker's share starting Monday 13 March 2016, to which a 20 per cent discount was applied.

02.03 . 2017

OCY - Primary insider disclosure

Erøy AS, a company controlled by Øyvind Eriksen, President and CEO of Aker ASA, the majority shareholder of Ocean Yield ASA (the "Company"), has today acquired 200,000 shares in the Company at a purchase price of NOK 61.3534 per share.

23.12 . 2016

Aker ASA: Result of offer to buy back shares

Reference is made to the stock exchange release of Aker ASA (the “Company”) dated 22 December 2016 concerning an offer to buy back shares in connection with the Company’s employee share purchase programme, as well as for other corporate purposes (the “Offer”). The Offer expired on 22 December 2016 at 16:30 (CET).

22.12 . 2016

Aker ASA: Offer to buy back shares in Aker ASA

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS COMMUNICATION.

21.12 . 2016

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Aker ASA ("Aker") has carried out its second employee share purchase programme for the year.

02.06 . 2016

Havfisk ASA: Disclosure of shareholdings and primary insider notice

Aker Capital AS, a company wholly owned by Aker ASA, has today entered into an agreement with Lerøy Seafood Group ASA for the sale of 53,501,793 shares in Havfisk ASA (the "Company") at a price of NOK 36.5 per share. The transaction is conditional on financing as well as regulatory and third party approvals.

02.06 . 2016

Aker ASA: Aker sells its shares in Havfisk and Norway Seafoods to Lerøy

Aker Capital AS and Aker Capital II AS ("Aker"), two wholly-owned subsidiaries of Aker ASA, have today entered into an agreement with Lerøy Seafood Group ASA ("Lerøy") to sell Aker's 63.21 per cent ownership stake in Havfisk ASA ("Havfisk") for NOK 36.50 per share and Aker's 73.63 per cent ownership stake in Norway Seafoods Group AS ("Norway Seafoods") for NOK 1.0 per share. Havfisk Chairman and Aker Chief Financial Officer Frank O. Reite has also agreed to sell his 1 026 632 shares in Havfisk for NOK 36.50 per share. Reite holds his shares through the company Fausken Invest AS.

16.03 . 2016

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As part of the existing bonus program for employees in Aker ASA (the "Company"), the following primary insiders have received bonus shares. The shares have a lock-in period of three years. Upon allocation, the value of the shares was set to NOK 129.84. This corresponds to the three-day average, volume-weighted price of the Company share starting Thursday 10 March 2016, to which a 20 per cent discount was applied.

28.05 . 2015

Aker ASA: Primary Insider Notice

Reference is made to the issue of up to 2 310 189 new shares in Aker ASA (the "Company") in connection with the dividend payment (the "Dividend Issue"). The subscription price in the Dividend Issue is NOK 156.58 per share.

05.12 . 2014

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Aker ASA has carried out its second employee share purchase programme for 2014.

17.07 . 2014

Aker ASA: Primary Insider Notice

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

11.06 . 2014

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As part of Aker ASAs employee share purchase programme, the following primary insiders have on 10 June 2014 acquired shares.

10.06 . 2014

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Ola Snøve, investment director at Aker ASA, has on Friday 6th June purchased 25 000 shares in Aker ASA at a price of NOK 228.53 per share. The shares are purchased through the company Storbrea AS, which is wholly owned by Mr. Snøve.

27.11 . 2013

Aker ASA: Mandatory notification of trade and disclosure of shareholding

Reference is made to the press release dated 26 November 2013 regarding a contemplated offer to acquire shares in Aker Solutions ASA. Aker ASA has acquired 16,440,000 shares in Aker Solutions ASA at a price of NOK 115 per share. The shares were acquired after close of markets yesterday through an accelerated book-building process managed by ABG Sundal Collier Norge ASA and Arctic Securities ASA.

02.05 . 2013

Aker ASA : Meldepliktig handel

I forbindelse med eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA, er det i dag gjort en justering på 23 aksjer på totalt antall tildelte aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 48 257.

29.04 . 2013

Aker ASA: Meldepliktig handel

29 april 2013 - Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA bestilte følgende primærinnsidere den 26. april 2013 Aker ASA aksjer til kurs 155,20 kroner pr aksje.

05.04 . 2013

KORREKSJON: Aker ASA: Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:58 05.04.2013 CEST.

05.12 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

Det vises til Det norske oljeselskap ASAs ("Det norske") børsmelding av 5. desember 2012 om rettet emisjon. Aker Capital AS, som største aksjonær i Det norske, har i dag tegnet seg for og blitt allokert 6 394 509 aksjer i den annonserte emisjonen i Det norske. Etter gjennomført emisjon vil Aker Capital AS eie 70 339 610 aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 49,99% av aksjekapitalen og som er lik eierandel før emisjonen. Tegningskurs per aksje var NOK 80,50. Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA.   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

15.11 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding fra The Resource Group TRG AS publisert 12. november 2012 vedrørende aksept av Aker ASAs tilbud om tilbakekjøp av aksjer av samme dato, i forbindelse med at Aker ASA skal yte vederlagsaksjer i en fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA ("Tilbudet").

13.11 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER HVOR DISTRIBUSJONEN ELLER FRIGIVELSEN VILLE ANSES ULOVLIG. VENNLIST SE NOTISEN NEDERST I DENNE MELDINGEN.