menu

Media

LANGØY KJØPER AKSJER I TRG HOLDING

28.12 2005 13:56

På samme vilkår som Langøy har Olav Revhaug, daglig leder i TRG Holding, kjøpt 46 667 B-aksjer i TRG Holding. Langøy og Revhaug som har kjøpt aksjene for egne midler gjennom sine respektive selskaper, eier med dette 33,3 prosent av B-aksjene i TRG Holding.

Kjell Inge Røkke eier gjennom sitt heleide selskap TRG AS samtlige 50 mill A aksjer og øvrige B-aksjer i TRG Holding. Det er Røkke selv som har ønsket å invitere Langøy og Revhaug med som medinvestorer i hans selskap ved å tilby dem å kjøpe B-aksjer.

B-aksjene gir rett til utbytte fra TRG Holding, men kun dersom utbyttet fra selskapet overstiger 250 millioner kroner som i sin helhet går til A aksjene. Et eventuelt utbytte ut over 304 millioner kroner fordeles med 85 prosent til A-aksjene og 15 prosent til B aksjene.

Prisen som Langøy og Revhaug betaler for aksjene i TRG Holding er fastsatt etter at det er innhentet eksterne verdivurderinger. Ved verdsettelsen av TRG Holding er det lagt til grunn børskurser for investeringen i Aker.