menu

Media

Aker ASA: Meldepliktig handel

26.04 2012 08:44

 

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA har følgende primærinnsidere kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 151,60 kroner pr aksje.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har gjennom sitt selskap Nordbrand Invest AS kjøpt 2 850 aksjer i Aker ASA. Brandsruds direkte eller indirekte beholdning er etter dette 24 113 aksjer.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 500 aksjer i Aker ASA. Kigens totale beholdning er etter dette 2 353 aksjer.

Øistein Widding, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 2 821 aksjer i Aker ASA. Widdings totale beholdning er etter dette 25 413 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 700 aksjer i Aker ASA. Hanssens totale beholdning er etter dette 4 969 aksjer.

Michael Buffet, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 755 aksjer i Aker ASA. Buffets totale beholdning er etter dette 1 815 aksjer.

Gabriella Bastiani, kontorleder og styresekretær i Aker ASA, har kjøpt 65 aksjer i Aker ASA. Bastianis totale beholdning er etter dette 195 aksjer.

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 147 774.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1606212]