menu

Media

Aker ASA : Meldepliktig handel

02.05 2013 15:55

I forbindelse med eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA, er det i dag gjort en justering på 23 aksjer på totalt antall tildelte aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 48 257.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør
Tel: +47 24 13 00 08
Mob: +47 907 84 878

Investorer:
Marianne Stigset, IR ansvarlig
Tel: +47 24 13 00 66
Mob: +47 41 18 84 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

HUG#1698795