menu

Media

Aker ASA: Aker ASA Resultat for første kvartal 2013 - Verdijustert egenkapital på 23,2 milliarder

15.05 2013 07:58

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 23,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2013. Dette er en økning på 1,1 prosent for årets tre første måneder.

«Første kvartal inneholdt flere lyspunkt og enkelte utfordringer,» sier konsernsjef Øyvind Eriksen. «Både Aker Solutions og Kværner har vekst i ordreserven, men begge leverte svakere resultater enn forventet i første kvartal.  På den annen side ekspanderte Ocean Yield sin portefølje av skip på langsiktige kontrakter, og leverte gode resultater. Selskapet er på rett spor og klart for ny vekst. Aker BioMarine doblet omsetningen i kvartalet og leverte overskudd,» sier Eriksen.

Verdien av Akers industrielle investeringer økte til 20,1 milliarder kroner i kvartalet fra 20,0 milliarder kroner per 31. desember 2012. Akers finansielle investeringer var ved kvartalsslutt verdt 6,9 milliarder kroner, sammenliknet med 6,7 milliarder kroner ved utgangen av 2012.

Kontantbeholdningen er på 2,8 milliarder kroner. Dette en nedgang på 324 millioner kroner i kvartalet, og skyldes 220 millioner kroner til ytterligere finansiering av Akers eiendomsprosjekt Fornebuporten og 100 millioner kroner i forbindelse med  en kapitalutvidelse i Aker BioMarine.

Verdijustert egenkapitalandel var 86 prosent ved utgangen av mars, uendret fra 31. desember 2012.

Aker-aksjen steg 3,3 prosent gjennom første kvartal. Til sammenlikning økte Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) med 6,1 prosent i samme periode.
Akers ordinære generalforsamling vedtok 17. april å utbetale ordinært utbytte på 12 kroner per aksje for 2012. Totalt 868 millioner kroner ble utbetalt til selskapets aksjonærer 3. mai.

Fullstendig rapport og presentasjon kan lastes ned på www.akerasa.com

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør
Tel: +47 24 13 00 08
Mob: +47 907 84 878

Investorer:
Marianne Stigset, IR ansvarlig
Tel: +47 24 13 00 66
Mob: +47 41 18 84 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Aker ASA Resultat for 1 kvartal 2013

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

HUG#1701920