menu

Media

Financial Calendar

15.02 . 2017

Aker ASA: Changes to the 2017 financial calendar

Reference is made to the stock exchange notice published by Aker ASA (Aker) on 8 November 2016 regarding Aker’s financial calendar.

12.11 . 2014

Aker ASA: Financial calendar 2015

Aker ASA has adopted the following financial calendar for 2015.

28.04 . 2014

Aker ASA: Invitation to presentation of 1st quarter results 2014

Aker ASA will publish its 1st quarter results 2014 on the Oslo Stock Exchange on Thursday 15 May. The results presentation will be held at Felix conference center at 09:00 a.m. CET the same morning.

24.09 . 2013

Aker ASA: Financial calendar 2014

24 September 2013 - Aker ASA has adopted the following financial calendar for 2014

15.05 . 2013

Aker ASA: Aker ASA Resultat for første kvartal 2013 - Verdijustert egenkapital på 23,2 milliarder

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 23,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2013. Dette er en økning på 1,1 prosent for årets tre første måneder.

30.04 . 2013

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 1. kvartal 2013

30. april 2013 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for første kvartal 2013 onsdag 15. mai på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

13.02 . 2013

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 4. kvartal 2012

13. februar 2013 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for fjerde kvartal fredag 22. februar 2013 på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

16.11 . 2012

Aker ASA: Finansiell kalender

Aker ASAs finansielle kalender for 2012-2013 er som følger:

26.10 . 2012

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2012

26 oktober 2012 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for tredje kvartal fredag 9. november 2012 på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

17.11 . 2008

Finansiell kalender 2009

 

Aker ASAs finansielle kalender for 2009 er som følger:

4. kvartal 2008 / foreløpig årsresultat: 27. februar 2009 Ordinær generalforsamling: 2. april 1. kvartal 2009: 11. mai 2. kvartal 2009: 19. august 3. kvartal 2009: 5. november

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

11.11 . 2008

Presentasjon av resultat for 3. kvartal 2008

 

Aker ASA og Aker Floating Production ASA offentliggjør sine delårsrapporter for tredje kvartal 2008 mandag 17. november 2008.

I den forbindelse inviteres til presentasjon i i Shippingklubben, Haakon VIIs gt. 1, Oslo kl. 09.30.

Konsernsjef Leif-Arne Langøy og CFO Bengt A. Rem vil presentere Akers resultater, og kommentere utviklingen i Akers hovedselskaper.

Alle presentasjoner blir webcastet på www.akerasa.com, www.myaker.net og www.hegnar.no.

Vi ønsker interesserte vel møtt. Påmelding er ikke nødvendig.

Selskapene vil på forhånd oversende sine kvartalsrapporter til Oslo Børs. Presentasjonsmateriell vil være tilgjengelig på www.newsweb.no, www.akerasa.com og www.akerfloatingproduction.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

17.10 . 2008

Korrigert finansiell kalender 2008

 

Følgende Aker-selskaper har av praktiske årsaker justert tidspunkt for offentliggjøring av 3. kvartal 2008 som følger:

Aker ASA: 17. november (ikke 5. november som tidligere annonsert). Aker Floating Production ASA: 17. november (ikke 5. november som tidligere annonsert). Aker BioMarine ASA: 13. november (ikke 29. oktober som tidligere annonsert).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

08.08 . 2008

Presentasjon av resultat for 2. kvartal 2008

 

Aker ASA og Aker Floating Production ASA offentliggjør sine delårsrapporter for andre kvartal 2008 fredag 15. august 2008.

I den forbindelse inviteres til presentasjon i i Shippingklubben, Haakon VIIs gt. 1, Oslo kl. 09.30.

Konsernsjef Leif-Arne Langøy og CFO Bengt A. Rem vil presentere Akers resultater, og kommentere utviklingen i Akers hovedselskaper.

Alle presentasjoner blir webcastet på www.akerasa.com, www.myaker.net og www.hegnar.no.

Vi ønsker interesserte vel møtt. Påmelding er ikke nødvendig.

Selskapene vil på forhånd oversende sine kvartalsrapporter til Oslo Børs. Presentasjonsmateriell vil være tilgjengelig på www.newsweb.no, www.akerasa.com og www.akerfloatingproduction.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

10.03 . 2008

Årlig oversikt 2007

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sendetil børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjorttilgjengelig for allmennheten, jf. børsforskriften § 5-2 femte ledd.Vedlagt følger årlig oversikt for Aker ASA for perioden 01.01.2007 -10.03.2008.

05.11 . 2007

KORRIGERT FINANSIELL KALENDER 2008

Aker ASAs finansielle kalender for 2008 er som følger:

05.11 . 2007

FINANSIELL KALENDER 2008

Aker ASAs finansielle kalender for 2008 er som følger:

30.10 . 2007

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2007

Konsernsjef Leif-Arne Langøy og CFO Bengt A. Rem vil presentere Akers resultater, og kommentere utviklingen i Akers hovedselskaper.

06.08 . 2007

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2007

Presentasjon holdes i Shippingklubben, Haakon VIIs gt. 1, Oslo kl. 09.00.

02.05 . 2007

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2007

Konsernsjef Leif-Arne Langøy og CFO Bengt A. Rem vil presentere Akers resultater, og kommentere utviklingen i Akers hovedselskaper. Representanter fra de øvrige selskapene være til stede under presentasjonen.

22.02 . 2007

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 4. KVARTAL 2006

Samme dag vil representanter fra selskapene være til stede under en presentasjon av regnskapstallene i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

21.11 . 2006

FINANSIELL KALENDER 2007

Aker ASAs finansielle kalender for 2007 er som følger:

30.10 . 2006

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2006

Vi inviterer til presentasjon av regnskapstallene i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.Presentasjonen starter klokken 09.00.

04.08 . 2006

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2006

Vi inviterer til presentasjon av regnskapstallene i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.Presentasjonen starter klokken 09.00.