menu

Media

Aker ASA: Eks. utbytte 11 kroner i dag

20.04 2012 08:16

 

Aksjene i Aker ASA noteres eks. utbytte 11 kroner fra og med i dag, 20. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1604385]