menu

Media

Aker ASA : FLAGGEMELDING

16.04 2012 15:08

 

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 71.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 16. april 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.569.998 aksjer, tilsvarende 68,64 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 19. april 2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innebærer at Øyvind Eriksen kan stemme for totalt 49.640.998 aksjer, tilsvarende 68,74 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1602772]