menu

Media

Disclosure Requirement

01.09 . 2016

Aker ASA: Disclosure of shareholdings and primary insider notice

Reference is made to the stock exchange releases published by Ocean Yield ASA ("Ocean Yield") on 31 August 2016 regarding a private placement (the "Private Placement") of 13,462,857 new shares in Ocean Yield.

04.04 . 2013

Aker ASA: FLAGGEMELDING

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 100.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 04. april 2013 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.105.514 aksjer, tilsvarende 67,85 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 17. april 2013. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

16.04 . 2012

Aker ASA : FLAGGEMELDING

 

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 71.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 16. april 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.569.998 aksjer, tilsvarende 68,64 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 19. april 2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innebærer at Øyvind Eriksen kan stemme for totalt 49.640.998 aksjer, tilsvarende 68,74 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1602772]

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Flagging

 

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet) fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker Floating Production ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

AFH har nå mottatt aksepter i Tilbudet for totalt 4 010 847 aksjer i AKFP, noe som representerer cirka 18.23 % av de utestående aksjene i AKFP. Som en følge av de nå mottatte aksepter eier nå AFH, eller har rett til å erverve, til sammen 19 926 053 aksjer, hvilket representerer 90,57 % av aksjene i AKFP.

Akseptperioden i Tilbudet utløper i dag, 12. mars 2012, kl 17.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1593304]

18.12 . 2008

Flaggemelding

 

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer i Aker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakter pr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer, tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008. Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innbærer at Leif-Arne Langøy kan stemme for totalt 3.970.268 aksjer, tilsvarende 5,49 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. desember 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

18.12 . 2008

Flaggemelding

 

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer i Aker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakter pr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer, tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008. Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innbærer at Leif-Arne Langøy kan stemme for totalt 3.970.268 aksjer, tilsvarende 5,49 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. desember 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

19.03 . 2007

AKER HAR SOLGT AKSJENE I AKER YARDS

Akers eierandel på 40,1 prosent i Aker Yards er solgt til hovedsakelig utenlandske investorer. Etter salget eier Aker ingen aksjer i Europas største og ledende skipsbyggerkonsern.

16.11 . 2006

AKER ØKER I NATURAL, VIL ARBEIDE FOR FUSJON

Kjøpet inngår i Akers arbeid med etableringen av selskapet Aker BioMarine. Aker vil nå arbeide for at Natural blir innlemmet i Aker BioMarine gjennom en fusjon i forbindelse med Aker BioMarines planlagte børsnotering i første halvår 2007. Som en konsekvens av sitt økte eierskap vil Aker umiddelbart be om at det blir innkalt til generalforsamling i Natural for valg av nytt styre.

01.09 . 2006

NATURAL ASA - FLAGGING

Aker Capital ASA har den 1. september 2006 kjøpt 1.000.000 aksjer i Natural ASA. Aker Capital ASA eier etter dette 1.000.000 aksjer i selskapet, tilsvarende 9,85% av aksjene og stemmene i selskapet. I tillegg har Aker Capital ASA som tidligere meldt mottatt forhåndsaksept for 2.000.000 aksjer i forbindelse med planlagt frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Natural ASA, som tilsvarer 19,70% av aksjene og stemmene i selskapet.

02.05 . 2006

FLAGGEMELDING

Aker Invest II KS har i dag kjøpt 420.700 aksjer i Odim ASA. Aksjene er ervervet til en pris av 81 kroner pr. aksje. Ny beholdning etter dette er 2.619.250 aksjer, dette utgjør 23,7% av aksjene i selskapet.

04.01 . 2006

FLAGGEMELDING ODIM ASA

Aker Invest II KS har i dag kjøpt 583.950 aksjer i Odim ASA. Aksjene er ervervet til en pris av 41,50 krone pr. aksje. Ny beholdning etter dette er 1.991.550 aksjer, dette utgjør 18,01% av aksjene i selskapet.