menu

Media

Disclosure Requirement

01.09 . 2016

Aker ASA: Disclosure of shareholdings and primary insider notice

Reference is made to the stock exchange releases published by Ocean Yield ASA ("Ocean Yield") on 31 August 2016 regarding a private placement (the "Private Placement") of 13,462,857 new shares in Ocean Yield.

04.04 . 2013

Aker ASA: Disclosure Requirement

The proxies imply that Øyvind Eriksen at the ordinary general meeting in Aker ASA on 17 April 2013 may cast votes for a total of 49,205.514 shares,equivalent to 67,99 per cent of the share capital and the votes of the company.   This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1690095

04.04 . 2013

Aker ASA: FLAGGEMELDING

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 100.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 04. april 2013 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.105.514 aksjer, tilsvarende 67,85 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 17. april 2013. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

16.04 . 2012

Aker ASA : Disclosure Requirement

 

Øyvind Eriksen holds 71,000 shares in Aker ASA through his company Erøy AS. Eriksen has as of 16 April 2012 been granted proxies to vote - without voting instructions - for a total of 49,569.998 shares, equivalent to 68.64 percent of the share capital and the votes of the company, at the ordinary general meeting on 19 April 2012. The proxies shall only apply at the said general meeting.

The proxies imply that Øyvind Eriksen at the ordinary general meeting in Aker ASA on 19 April 2012 may cast votes for a total of 49,49,640,998 shares, equivalent to 68.74 per cent of the share capital and the votes of the company.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1602769]

16.04 . 2012

Aker ASA : FLAGGEMELDING

 

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 71.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 16. april 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.569.998 aksjer, tilsvarende 68,64 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 19. april 2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innebærer at Øyvind Eriksen kan stemme for totalt 49.640.998 aksjer, tilsvarende 68,74 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1602772]

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Flagging

 

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet) fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker Floating Production ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

AFH har nå mottatt aksepter i Tilbudet for totalt 4 010 847 aksjer i AKFP, noe som representerer cirka 18.23 % av de utestående aksjene i AKFP. Som en følge av de nå mottatte aksepter eier nå AFH, eller har rett til å erverve, til sammen 19 926 053 aksjer, hvilket representerer 90,57 % av aksjene i AKFP.

Akseptperioden i Tilbudet utløper i dag, 12. mars 2012, kl 17.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1593304]

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Disclosure of shareholding

 

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the therein referenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstanding shares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

AFH has now received acceptances of the Offer covering in all 4,010,847 shares, which represents approximately 18.23 % of all outstanding shares in AKFP. Following the receipt of said acceptances AFH now owns or has the right to acquire in total 19,926,053 shares, which represents 90.57% of all outstanding shares in AKFP.

The acceptance period for the Offer ends today, 12 March 2012, at 17.30.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1593303]

18.12 . 2008

Disclosure Requirement

 

Leif-Arne Langøy holds 41,000 shares in Aker ASA through his company Lapas AS. Langøy has in his capacity of chairman of Aker ASA as of 18 December 2008 been granted proxies to vote for a total of 3,929,268 shares, equivalent to 5.43 per cent of the share capital and the votes of the company, at the extraordinary general meeting on 19 December 2008. The proxies do not contain any voting instructions and shall only apply at the said general meeting.

The proxies imply that Leif-Arne Langøy at the extraordinary general meeting in Aker ASA on 19 December 2008 may cast votes for a total of 3,970,268 shares, equivalent to 5.49 per cent of the share capital and the votes of the company.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

18.12 . 2008

Disclosure Requirement

 

Leif-Arne Langøy holds 41,000 shares in Aker ASA through his company Lapas AS. Langøy has in his capacity of chairman of Aker ASA as of 18 December 2008 been granted proxies to vote for a total of 3,929,268 shares, equivalent to 5.43 per cent of the share capital and the votes of the company, at the extraordinary general meeting on 19 December 2008. The proxies do not contain any voting instructions and shall only apply at the said general meeting.

The proxies imply that Leif-Arne Langøy at the extraordinary general meeting in Aker ASA on 19 December 2008 may cast votes for a total of 3,970,268 shares, equivalent to 5.49 per cent of the share capital and the votes of the company.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

18.12 . 2008

Flaggemelding

 

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer i Aker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakter pr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer, tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008. Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innbærer at Leif-Arne Langøy kan stemme for totalt 3.970.268 aksjer, tilsvarende 5,49 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. desember 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

18.12 . 2008

Flaggemelding

 

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer i Aker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakter pr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer, tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008. Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innbærer at Leif-Arne Langøy kan stemme for totalt 3.970.268 aksjer, tilsvarende 5,49 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. desember 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

19.03 . 2007

AKER HAR SOLGT AKSJENE I AKER YARDS

Akers eierandel på 40,1 prosent i Aker Yards er solgt til hovedsakelig utenlandske investorer. Etter salget eier Aker ingen aksjer i Europas største og ledende skipsbyggerkonsern.

16.11 . 2006

AKER ØKER I NATURAL, VIL ARBEIDE FOR FUSJON

Kjøpet inngår i Akers arbeid med etableringen av selskapet Aker BioMarine. Aker vil nå arbeide for at Natural blir innlemmet i Aker BioMarine gjennom en fusjon i forbindelse med Aker BioMarines planlagte børsnotering i første halvår 2007. Som en konsekvens av sitt økte eierskap vil Aker umiddelbart be om at det blir innkalt til generalforsamling i Natural for valg av nytt styre.

01.09 . 2006

NATURAL ASA - FLAGGING

Aker Capital ASA har den 1. september 2006 kjøpt 1.000.000 aksjer i Natural ASA. Aker Capital ASA eier etter dette 1.000.000 aksjer i selskapet, tilsvarende 9,85% av aksjene og stemmene i selskapet. I tillegg har Aker Capital ASA som tidligere meldt mottatt forhåndsaksept for 2.000.000 aksjer i forbindelse med planlagt frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Natural ASA, som tilsvarer 19,70% av aksjene og stemmene i selskapet.

02.05 . 2006

FLAGGEMELDING

Aker Invest II KS har i dag kjøpt 420.700 aksjer i Odim ASA. Aksjene er ervervet til en pris av 81 kroner pr. aksje. Ny beholdning etter dette er 2.619.250 aksjer, dette utgjør 23,7% av aksjene i selskapet.

04.01 . 2006

FLAGGEMELDING ODIM ASA

Aker Invest II KS har i dag kjøpt 583.950 aksjer i Odim ASA. Aksjene er ervervet til en pris av 41,50 krone pr. aksje. Ny beholdning etter dette er 1.991.550 aksjer, dette utgjør 18,01% av aksjene i selskapet.