menu

Media

Demerger/Merger

26.08 . 2005

AGREEMENT REACHED ON MERGER BETWEEN KVÆRNER AND AKER

In addition, the Board of Aker ASA has resolved to propose for the shareholders to pay a dividend of NOK 14 after the merger has been completed. This corresponds to a cash payment from Aker of approx NOK 1 billion. These proposals will be presented to an extraordinary general meeting in each company on the 29 September 2005.

26.08 . 2005

AGREEMENT REACHED ON MERGER BETWEEN KVÆRNER AND AKER

In addition, the Board of Aker ASA has resolved to propose for the shareholders to pay a dividend of NOK 14 after the merger has been completed. This corresponds to a cash payment from Aker of approx NOK 1 billion. These proposals will be presented to an extraordinary general meeting in each company on the 29 September 2005.

26.08 . 2005

AVTALE OM FUSJON MELLOM KVÆRNER OG AKER

Styret i Aker ASA har videre vedtatt å foreslå et utbytte på 14 kr pr aksje til sine aksjonærer for utbetaling etter at fusjonen er gjennomført. Det tilsvarer en kontant utbetaling fra Aker på ca 1 milliarder kroner. Sakene vil bli behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene 29. september 2005.

26.08 . 2005

AVTALE OM FUSJON MELLOM KVÆRNER OG AKER

Styret i Aker ASA har videre vedtatt å foreslå et utbytte på 14 kr pr aksje til sine aksjonærer for utbetaling etter at fusjonen er gjennomført. Det tilsvarer en kontant utbetaling fra Aker på ca 1 milliarder kroner. Sakene vil bli behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene 29. september 2005.

18.08 . 2005

EVENTUELL UTBETALING TIL AKSJONÆRENE FRA AKER

Kjell Inge Røkke eier TRG og kontrollerer mer enn to tredeler av stemmene i Aker og Kværner.

18.08 . 2005

KVÆRNER AND AKER HOLD MERGER TALKS

This plan under consideration means that Kværner ASA will merge with Aker Maritime Finance AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA. Kværner`s current shareholders will receive settlement in the form of Aker A shares. The two companies` stock market price will form the basis for negotiations concerning the exchange ratio for the merger.

18.08 . 2005

FUSJONSFORHANDLINGER MELLOM KVÆRNER OG AKER

Planen man vil forsøke å realisere innebærer at Kværner ASA fusjonerer med et heleid datterselskap i Aker ASA, Aker Maritime Finance AS. Kværners nåværende aksjonærer får oppgjør i form av Aker A-aksjer. De to selskapenes børskurs vil ligge til grunn for forhandlingene om bytteforholdet i fusjonen.