menu

Media

AKE16 TILBUD OM INNFRIELSE AV OBLIGASJONSLÅN

01.12 2005 09:46

I den anledning er Aker ASA etter låneavtalen til selskapets børsnoterte obligasjonsslån FRN Aker RGI Holding ASA Open Bond Issue 2001/2007 med ISIN NO 001012491.0 (AKE16), forpliktet til å sende tilbud til investorene i dette lånet om innfrielse til 100% av pålydende. Slikt tilbud blir sendt investorene via VPS i dag.

Tilbudet inkluderer akseptformular som må utfylles og sendes slik beskrevet i tilbudet. Aksept perioden for tilbudet om innfrielse av AKE16 løper f.o.m 1. desember 2005 til 12. desember 2005 kl 16.00 (norsk tid). Ved spørsmål knyttet til det praktiske rundt dette kan Norsk Tillitsmann ASA kontaktes. Vedlagt følger kopi av tilbudet som sendes investorene.