menu

Media

AKE16 RESULTAT TILBUD OM INNFRIELSE

13.12 2005 09:18

Akseptfristen gikk ut i går, mandag 12. desember. Totalt er det mottatt aksepter pålydende NOK 1.741.143,-. Totalt utestående av AKE16, fratrukket Aker ASA sin egenbeholdning, vil etter dette være pålydende NOK 357.198.194,-.