menu

Media

KORREKSJON: Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

09.04 2013 15:14

Dette er en korreksjon av meldingen fra 05.04 2013 08:50.

Årsaken til korreksjonen er: Vedlegget har blitt endret til norsk. Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse med
selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2013. Innstillingen vil også bli publisert på Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com sammen med øvrig generalforsamlingsinformasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Stigset, IR ansvarlig
Telefon: +47 24 13 00 66
Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 24 13 00 08
Mobil: +47 907 84 878

Valgkomiteens innstilling

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1691644