menu

Media

Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

05.04 2013 08:50

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2013. Innstillingen vil også bli publisert på Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com sammen med øvrig generalforsamlingsinformasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Stigset, IR ansvarlig
Telefon: +47 24 13 00 66
Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 24 13 00 08
Mobil: +47 907 84 878

Valgkomiteens innstilling.pdf

Last ned: