menu

Media

Aker ASA: Avholdt generalforsamling

17.04 2013 14:14

17. april 2013 - Aker ASA har avholdt ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 på Felix konferansesenter, Oslo.
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling til generalforsamling som ble publisert på Oslo Børs 22. mars 2013.

Det ble vedtatt å utbetale et utbytte på NOK 12 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i selskapet per 17. april 2013. Aksjene vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 18. april 2013.

Utbyttet vil bli utbetalt om lag 3. mai 2013.

De foreslåtte endringene i styret ble vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling. Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

  • Kjell Inge Røkke, styrets leder
  • Finn Berg-Jacobsen, styrets nestleder
  • Kristin Krohn Devold, styremedlem (gjenvalgt)
  • Stine Bosse (gjenvalgt)
  • Leif O. Høegh
  • Karen Simon (ny)

Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og
tilgjengelig på www.akerasa.com.
For mer informasjon, kontakt:
Investorer:
Marianne Stigset, Investor Relations Manager
Phone:   +47 24 13 00 66
Mobile: +47 41 18 84 82
Media:
Atle Kigen, Head of Corporate Communications
Phone:   +47 24 13 00 08
Mobile: +47 907 84 878
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
[HUG#1693740]

Presentasjon.pdf

Last ned: