menu

Media

Annual Meeting Information

20.04 . 2018

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting 2018

The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 20 April 2018 at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, Norway.

27.03 . 2018

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 20 April 2018 at 09:00 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway.

21.04 . 2017

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 21 April 2017 at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, Norway.

31.03 . 2017

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 21 April 2017 at 09:00 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway.

22.04 . 2016

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting 2016

22 April 2016 - The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 22 April 2016 at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, Norway.

06.04 . 2016

Aker ASA: Proposal from the nomination committee

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 22 April 2016 at 08:30 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway

01.04 . 2016

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 22 April 2016 at 08:30 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway.

17.04 . 2015

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting

17 April 2015 - The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 17 April 2015 at Felix conference center in Oslo, Norway.

27.03 . 2015

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The annual general meeting of Aker ASA will be held on Friday 17 April 2015 at 09:00 CET at Felix Conference Centre, Bryggetorget 3 at Aker Brygge, Oslo, Norway.

17.04 . 2013

Aker ASA: Minutes of Annual General Meeting 2013

17 April 2013 - The Annual General Meeting of Aker ASA was held on Wednesday 17 April 2013 at Felix conference center in Oslo, Norway.   All proposals on the agenda were adopted, cf. the notice of the Annual General Meeting that was published on the Oslo Børs on 22 March 2013.

17.04 . 2013

Aker ASA: Avholdt generalforsamling

17. april 2013 - Aker ASA har avholdt ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 på Felix konferansesenter, Oslo.
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling til generalforsamling som ble publisert på Oslo Børs 22. mars 2013.

09.04 . 2013

CORRECTION: Aker ASA: Nomination Committee Recommendations

This is a correction of the announcement from 05.04 2013 08:50. Reason for the correction: The attachment has been changed to English.

Enclosed please find recommendations from Aker ASAs Nomination committee in connection with the companys Annual general meeting on 17 April 2013. The recommendations will also be published on Aker ASAs website www.akerasa.com together with the other AGM information.

For further information, please contact:

Investors:
Marianne Stigset, Investor Relations Manager
Phone:   +47 24 13 00 66
Mobile: +47 41 18 84 82

Media:
Atle Kigen, Head of Corporate Communications
Phone:   +47 24 13 00 08
Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Proposal from the nomination committee
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1691643

09.04 . 2013

KORREKSJON: Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

Dette er en korreksjon av meldingen fra 05.04 2013 08:50.

05.04 . 2013

Aker ASA: Nomination Committee Recommendations

Enclosed please find recommendations from Aker ASA's Nomination committee in connection with the company's Annual general meeting on 17 April 2013. The recommendations will also be published on Aker ASA's website www.akerasa.com together with the other AGM information.

05.04 . 2013

Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2013. Innstillingen vil også bli publisert på Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com sammen med øvrig generalforsamlingsinformasjon.

22.03 . 2013

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The shareholders in Aker ASA are invited to attend the annual general meeting to be held on Wednesday 17 April 2013 at 09.00 hrs at Felix Conference Centre, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway.

22.03 . 2013

Aker ASA: Innkalling til ordinær Generalforsamling

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 kl. 09.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

19.12 . 2008

Extraordinary General Meeting

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

19.12 . 2008

Avholdt ekstraordinær generalforsamling

 

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Kjell Inge Røkke, styrets formann - Lone Fønss Schrøder, styrets nestformann - Leif-Arne Langøy, styremedlem - Bjørn Flatgård, styremedlem - Kjell A. Storeide, styremedlem - Hanne Harlem, styremedlem - Kristin Krohn Devold, styremedlem

Etter valget består selskapets valgkomite av følgende medlemmer: - Leif-Arne Langøy, formann - Gerhard Heiberg - Kjeld Rimberg

Vedlagt oversendes protokollen for generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

15.12 . 2008

Nomination Committee Recommendations

 

Enclosed please find recommendations from Aker ASA's Nomination committee in connection with the company's Extraordinary General Meeting on 19 December 2008, re. notice of Annual General Meeting.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

15.12 . 2008

Valgkomiteens innstilling

 

Vedlagt oversendes innstilling fra Aker ASAs valgkomité i forbindelse med selskapets ekstraordinære generalforsamling 19. desember 2008, ref. innkalling til generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

05.12 . 2008

Notice of extraordinary general meeting

 

The shareholders in Aker ASA are invited to attend an extraordinary general meeting to be held on Friday 19 December 2008 at 08.00 hrs at Felix Conference Centre, Byggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway.

The Nomination Committee recommendations will be made public through a press release and a notification to the Oslo Stock Exchange as soon as they are finalized.

Please find attached notice of extraordinary general meeting in Aker ASA and the attendance ballot.

The attachments will also be made available on the company's webpage, www.akerasa.com

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

05.12 . 2008

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 19. desember 2008 kl. 08.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort i pressemelding og melding til Oslo Børs så snart innstillingen er klar.

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA samt påmeldingsblankett.

Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.akerasa.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

28.11 . 2007

AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Protokoll med vedtak følger vedlagt.