menu

Media

Annual Meeting Information

21.04 . 2017

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 21 April 2017 at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, Norway.

31.03 . 2017

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 21 April 2017 at 09:00 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway.

22.04 . 2016

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting 2016

22 April 2016 - The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 22 April 2016 at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, Norway.

06.04 . 2016

Aker ASA: Proposal from the nomination committee

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 22 April 2016 at 08:30 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway

01.04 . 2016

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Aker ASA will be held on Friday 22 April 2016 at 08:30 CET, at Oksenøyveien 10, Building B, Grand Hall, 1366 Lysaker, Norway.

17.04 . 2015

Aker ASA: Minutes from Annual General Meeting

17 April 2015 - The Annual General Meeting of Aker ASA (the "Company") was held on Friday 17 April 2015 at Felix conference center in Oslo, Norway.

27.03 . 2015

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The annual general meeting of Aker ASA will be held on Friday 17 April 2015 at 09:00 CET at Felix Conference Centre, Bryggetorget 3 at Aker Brygge, Oslo, Norway.

17.04 . 2013

Aker ASA: Avholdt generalforsamling

17. april 2013 - Aker ASA har avholdt ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 på Felix konferansesenter, Oslo.
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling til generalforsamling som ble publisert på Oslo Børs 22. mars 2013.

09.04 . 2013

KORREKSJON: Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

Dette er en korreksjon av meldingen fra 05.04 2013 08:50.

05.04 . 2013

Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2013. Innstillingen vil også bli publisert på Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com sammen med øvrig generalforsamlingsinformasjon.

22.03 . 2013

Aker ASA: Innkalling til ordinær Generalforsamling

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 kl. 09.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

19.12 . 2008

Avholdt ekstraordinær generalforsamling

 

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Kjell Inge Røkke, styrets formann - Lone Fønss Schrøder, styrets nestformann - Leif-Arne Langøy, styremedlem - Bjørn Flatgård, styremedlem - Kjell A. Storeide, styremedlem - Hanne Harlem, styremedlem - Kristin Krohn Devold, styremedlem

Etter valget består selskapets valgkomite av følgende medlemmer: - Leif-Arne Langøy, formann - Gerhard Heiberg - Kjeld Rimberg

Vedlagt oversendes protokollen for generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

15.12 . 2008

Valgkomiteens innstilling

 

Vedlagt oversendes innstilling fra Aker ASAs valgkomité i forbindelse med selskapets ekstraordinære generalforsamling 19. desember 2008, ref. innkalling til generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

05.12 . 2008

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 19. desember 2008 kl. 08.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort i pressemelding og melding til Oslo Børs så snart innstillingen er klar.

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA samt påmeldingsblankett.

Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.akerasa.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

28.11 . 2007

AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Protokoll med vedtak følger vedlagt.

14.11 . 2007

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling og vedlegg kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.akerasa.com.

30.03 . 2007

AVHOLDT GENERALFORSAMLING

Vedrørende valg av styremedlemmer ble Kristin Krohn Devold valgt som nytt styremedlem.

23.03 . 2007

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 29. mars 2007.

15.03 . 2007

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Valgkomiteens arbeid er ennå ikke avsluttet. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort i pressemelding og melding til Oslo Børs så snart innstillingen er klar.

31.03 . 2006

AVHOLDT GENERALFORSAMLING

- Vedrørende valg av styremedlemmer ble Hanne Harlem valgt som nytt styremedlem.

16.03 . 2006

KORR. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Henviser til tidligere utsendt innkalling. Korrigert innkalling følger vedlagt. Korreksjon er merket med stjerne.

16.03 . 2006

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt oversendes innkalling til ordinær generalforsamling med vedlegg i Aker ASA 30. mars 2006. Dokumentene sendes selskapets aksjonærer i dag. Årsrapporten for 2005 vil bli sendt aksjonærene separat.

29.09 . 2005

AKER ASA HAR I DAG AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAML

* Kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer til Kværner ASAs aksjonærer i forbindelse med fusjon mellom Kværner ASA og Aker Maritime Finance AS, et heleid datterselskap av Aker ASA.

15.09 . 2005

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt oversendes innkalling med vedlegg til ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 29. september 2005. Dokumentene sendes selskapets aksjonærer i dag.